บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด

กรุณาระบุข้อมูล


บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

 

ซื้อตั๋วออนไลน์ >> คลิ๊กที่นี่

เช็คสถานะส่งพัสดุ

วิธีการใช้งาน
    1. กรุณาระบุหมายเลข Ref. Code ในช่องด้านบน
    2. Ref. Code สามารถดูจากสลิปที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
    3. ระบุข้อมูล Ref.Code ให้ถูกต้องตามสลิป
    4. กดปุ่ม "ค้นหาพัสดุ"

ข่าวสารอัพเดท

รถโดยสาร

NCA First Class

ความยาวรถ : 15 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ก จำนวนที่นั่ง : 30

NCA First Class

ความยาวรถ : 15 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ก จำนวนที่นั่ง : 21

NCA Gold Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ข พิเศษ จำนวนที่นั่ง : 32

NCA Gold+ Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ข พิเศษ จำนวนที่นั่ง : 32

NCA Silver Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1ข ปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่ง : 40

NCA Economy Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.2 ปรับอากาศชั้น 2 จำนวนที่นั่ง : 47