ค้นหา ตารางเดินรถ
(เส้นทางเดินรถที่เปิดให้บริการ)

ข่าวสารอัพเดท

นครชัยแอร์ เพิ่มจุดขึ้นรถและให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่ อ.คำชะอี

นครชัยแอร์ เพิ่มจุดขึ้นรถและให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่ นครชัยแอร์ สาขา อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เริ่ม 19 มี.ค. 61
รายละเอียด
-บริการจำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ / เลื่อนตั๋ว-คืนตั๋ว / ส่งพัสดุด่วน
-สามารถขึ้นรถที่ นครชัยแอร์ สาขา อ.คำชะอี เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพฯ
...

นครชัยแอร์ เพิ่มจุดขึ้นรถและให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

นครชัยแอร์ เพิ่มจุดขึ้นรถและให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่ นครชัยแอร์ สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เริ่ม 15 มี.ค. 61
รายละเอียด
-บริการจำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ / เลื่อนตั๋ว-คืนตั๋ว / ส่งพัสดุด่วน
-สามารถขึ้นรถที่ นครชัยแอร์ สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง เพื่อเดินทางไปยัง พาน พะเ...

นครชัยแอร์ มอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 49

นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 49 ร่วมภูมิใจกับพนักงานที่เข้ารับรางวัลขับรถปลอดภัย 9 ครั้งติดต่อกัน สร้างความเชื่อมั่นการเดิ...

นครชัยแอร์ เดินหน้าบริการ NCA Shuttle Bus รถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส

นครชัยแอร์ เดินหน้าบริการ NCA Shuttle Bus รถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส หลังพบยอดผู้รับบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่าง...


รถโดยสาร

NCA First Class

ความยาวรถ : 15 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ก จำนวนที่นั่ง : 30

NCA First Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ก จำนวนที่นั่ง : 21

NCA Gold Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ข พิเศษ จำนวนที่นั่ง : 32

NCA Gold+ Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ข พิเศษ จำนวนที่นั่ง : 32

NCA Silver Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1ข ปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่ง : 40

NCA Economy Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.2 ปรับอากาศชั้น 2 จำนวนที่นั่ง : 47

บริการทั้งหมด