1. Select Language

About to Nakhonchaiair

วิสัยทัศน์

ให้บริการรถโดยสารประจำทางที่ยอดเยี่ยมมีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ด้วยระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล

พันธกิจ

สร้างสรรและพัฒนาการบริการ ขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นเลิศทางด้านการบริการ อันจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและประชาชนผู้ใช้บริการ ภายใต้ระบบการจัดการที่ดีมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อบอุ่น เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่คิดดี ทำดีและเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดจนสังคมประเทศชาติ และมีความรักในองค์กร

ปณิธาน ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

ต้นแบบการเดินทางไกล ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ด้วยองค์กรที่มั่นคง และร่วมแรงร่วมใจ ให้บริการ


ดร.จักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์
     ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

History

ประวัติความเป็นมา

          บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2529 โดย ดร.จักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ (ประธานฯ) และ คุณหฤทัย วงศ์เบญจรัตน์ (รองประธานฯ) เริ่มต้นธุรกิจจากเส้นทางเดินรถ 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - ขอนแก่น และ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

 • ปี พ.ศ. 2530

บริษัทได้เริ่มนำคำว่า “รถนอนพิเศษ” มาใช้เป็น บริษัทแรก ได้ขยายระยะห่างระหว่างที่นั่งเพิ่มขึ้น และลดจำนวนที่นั่ง จาก 42 ที่นั่ง เหลือเพียง 32 ที่นั่ง

 • ปี พ.ศ. 2531

บริษัทขยายเส้นทางการเดินรถเพิ่มอีก 4 เส้นทาง ได้แก่ อุบลราชธานี – เชียงใหม่
อุบลราชธานี – ระยอง, เชียงใหม่ - ระยอง , พัทยา - แม่สาย

 • ปี พ.ศ. 2535

บริษัทเริ่มเปิดให้บริการสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริษัทแรก และได้เริ่ม
จัดทำโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ และมีการปรับปรุงรูปแบบการบริการอีกมากมาย เพื่อให้เป็นบริการแบบ VIP

 • ปี พ.ศ. 2540

เปิดบริการรับชำระเงินค่าโดยสารนครชัยแอร์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ปี พ.ศ. 2541

นครชัยแอร์ได้ขยายเส้นทางเดินรถเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

 • ปี พ.ศ. 2547

นครชัยแอร์ได้ขยายเส้นทางการเดินรถเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – ระยอง พร้อมทั้งเปิดบริการรถทัศนาจร มาตรฐานระดับ 5 ดาว ( รับรองมาตรฐานโดยกรมการขนส่งทางบก, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และ สมาคมผู้ประกอบการรถโดยสาร ) และได้เปิดธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5 บริษัทในเครือ ได้แก่
     1. บริษัท เอ็น ซี แอ็ดวานซ์ จำกัด
     2. บริษัทเอ็น ซี เอ เดอะสวีท จำกัด
     3. บริษัท เอ็น ซี เอ โปรเฟสชั่นเนล จำกัด
     4. บริษัท เอ็น ซี เอ เคอร์แนล จำกัด
     5. สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง

 • ปี พ.ศ. 2548

เปิดบริการรับชำระเงินค่าโดยสารนครชัยแอร์ผ่าน ATM ธ.กรุงไทย ผ่านระบบมือถือ M-PAY

 • ปี พ.ศ. 2550

สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยการเปิดตัว NCA First Class รถโดยสาร 21 ที่นั่ง ที่เพรียบพร้อมไปด้วยความหรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย ให้ความเป็นส่วนตัว นอกจากนั้นยังได้เปิดขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นอีก 3 เส้นทาง ได้แก่
     1. กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ
     2. กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์
     3. กรุงเทพฯ - สุรินทร์
         และเปิดการชำระค่าโดยสารผ่านตู้ ATM ธ.กรุงเทพ โดยสามารถนำสลิปมาขึ้นรถได้ทันที

 • ปี พ.ศ. 2551

เปิดช่องทางการชำระเงินค่าโดยสารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นโดยสามารถนำสลิปมาเป็นหลักฐานในการเดินทางได้ทันที

 • ปี พ.ศ. 2552

เปิดตัว NCA First Class โฉมใหม่ปรับผังที่นั่งและห้องน้ำเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยทีวีส่วนตัวระบบ Touch Screen ถือว่าเป็น บริษัทฯ แรกที่นำจอ

 • ปี พ.ศ. 2553

เปิดตัว NCA Gold+ Class รถโดยสารขนาด 32 ที่ตั้งที่มาพร้อมทีวีส่วนตัวระบบ Touch Screen
ทุกที่นั่ง และได้เปิดศูนย์บริการลูกค้านครชัยแอร์ สาขากรุงเทพฯ โฉมใหม่ที่มีความหรูหราทันสมัยไว้รองรับผู้โดยสาร

 • ปี พ.ศ. 2554

นครชัยแอร์ขยายเส้นทางเดินรถเพิ่ม 2 เส้นทาง ได้แก่ ระยอง - น่าน และ กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี นครชัยแอร์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554

 • ปี พ.ศ. 2555

นครชัยแอร์ ได้พัฒนามาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง โดย
     1. เพิ่มคู่สายในระบบ Call Center ปรับปรุงระบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
     2. เพิ่มเที่ยวรถ กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ จากเดิมวันละ 3 เที่ยวเป็นวันละ 6 เที่ยว
     3. ย้ายศูนย์บริการฯ สาขาสุรินทร์ ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
     4. เปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ - อุดรธานี

 • ปี พ.ศ. 2556

1. อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของบริษัท นครชัยแอร์ คือการย้ายที่ตั้งสำนักงาน จากเดิมตั้งอยู่เลขที่ 27
    ซอยวิภาวดี19 ย้ายไปที่ใหม่ เลขที่ 109 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร บนพื้นที่กว่า 16 ไร่ ริมถนนวิภาวดี
    เพื่อรองรับการขยายกิจการและเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ของครอบครัวนครชัยแอร์
2. เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า 365 วัน
3. เปิดตัวรถโดยสาร NCA First Class (Benz 15 M.) คันแรกของประเทศไทย ที่ จ.หนองคาย
4. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - เชียงราย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
5. เปิดเส้นทางเดินรถใหม่ กรุงเทพฯ - หนองคาย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

 • ปี พ.ศ. 2557

1. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - มหาสารคาม เมื่อ 28 เมษายน 2557
2. เปิดเส้นทางเดินถร กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู เมื่อ 26 พฤษภาคม 2557
3. เปิดตัวโครงการ Zady Zone ที่นั่งเฉพาะสำหรับผู้หญิง
4. เจ้าหน้าที่จากกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
    ระบบติดตามยานพาหนะGPS ของนครชัยแอร์
5. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - นครพนม เมื่อ 6 ตุลาคม 2557
6. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - สกลนคร , กรุงเทพฯ - เรณูนคร เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557
7. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - คำม่วง 29 พฤศจิกายน 2557
8. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - บ้านแพง 30 พฤศจิกายน 2557
9. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ 1 ธันวาคม 2557
10. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - เดชอุดม 4 ธันวาคม 2557

 • ปี พ.ศ. 2558

1. เพิ่มห้องจำหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ แห่งที่ 3
2. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - ลำปาง 3 เมษายน 2558
3. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - แพร่ 9 เมษายน 2558
4. เพิ่มจุดให้บริการ นครชัยแอร์ รังสิต / นครชัยแอร์ แยกดอยติ
5. เพิ่มช่องทางชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ
6. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - น่าน 22 กรกฎาคม 2558
7. เพิ่มจุดขึ้นรถ นครชัยแอร์ เถิน จ.ลำปาง
8. เพิ่มรถ NCA First Class กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ
9. เปิดเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ - ร้องกวาง และ ร้องกวาง - ชลบุรี พัทยา ระยอง
10. เปิดสถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี แห่งใหม่ 15 พ.ย. 58

 • ปี พ.ศ. 2559

1. เปิดโครงการ นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่สถานีเดินรถ
2. เพิ่มตู้ทำรายการอัตโนมัติ ที่สถานีเดินรถกรุงเทพฯ จองตั๋ว พิมพ์ตั๋ว ออกรหัส wifi 15 มี.ค. 59

Tourism Thailand

Contact Us

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

Address:
109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
สำนักงาน : (+66) 0-2939-4999
ซื้อตั๋ว : Call Center 1624
E-mail :
customerservice@nakhonchaiair.com