คำถามที่พบบ่อย : บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

ต้นแบบการเดินทางไกล ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ด้วยองค์กรที่มั่นคง และร่วมแรงร่วมใจ ให้บริการ

1.) คำถาม : จองตั๋วผ่าน Call Center ต้องชำระเงินภายในกี่ชั่วโมง ?

คำตอบ : ลูกค้ามีระยะเวลาชำระเงินภายใน 3 ชม. หลังทำรายการจองตั๋ว

2.) คำถาม : ถ้าครบกำหนดเวลาชำระเงินแล้ว แต่ไปจ่ายไม่ทันต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ : ระบบกำหนดระยะเวลาชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หลังจองตั๋ว กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกที่นั่งที่ท่านจองโดยอัตโนมัติ หากต้องการเดินทางลูกค้าจะต้องทำการจองตั๋วใหม่

3.) คำถาม : ต้องการเลือกที่นั่ง ทำได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายไหม ?

คำตอบ : ลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.) คำถาม : นำรหัสไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่สามารถชำระได้ ต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ : กรณีรหัสจอง ไม่สามารถใช้จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ ลูกค้าสามารถโทร. 1624 เพื่อตรวจสอบว่ารหัสถูกต้องหรือไม่

5.) คำถาม : จองตั๋วผ่านแอพทำอย่างไร ? ?

คำตอบ : โหลดแอพก่อน

6.) คำถาม : จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้ว ใช้อะไรเป็นหลักฐานในการเดินทาง ? ?

คำตอบ : ลูกค้าสามารถใช้สลิปที่ได้รับจาก 7-11 เป็นหลักฐานในการเดินทางได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วอีก

7.) คำถาม : จองตั๋วผ่านเว็บทำอย่างไร ? ?

คำตอบ : ลูกค้าสามารถอ่านแนะนำวิธีการจองตั๋วผ่านเว็บได้โดย กดที่นี่ http://www2.nakhonchaiair.com/website.php

8.) คำถาม : จองตั๋วผ่าน Line / Facebook (NCA Social Booking) ทำอย่างไร ? ?

คำตอบ : ลูกค้าสามารถอ่านแนะนำวิธีการจองตั๋วผ่านเว็บได้โดย กดที่นี่ http://www2.nakhonchaiair.com/LineFacebook.php

9.) คำถาม : ซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ ชำระด้วยบัตรเครดิต ต้องการยกเลิกตั๋วและขอคืนเงิน ? ?

คำตอบ : กรณีลูกค้าทำรายการซื้อตั๋วและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากต้องการยกเลิกการเดินทาง และคืนตั๋วและขอรับเงินคืน ท่านสามารถทำรายการคืนตั๋วได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ นครชัยแอร์ (มีค่าธรรมเนียมคืนตั๋วตามเงื่อนไข) โดยค่าโดยสารที่จะได้รับคืน จะเป็นการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต ไม่มีการคืนเป็นเงินสด ระยะเวลาตรวจสอบและคืนเงิน 30 วัน (หลังลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง)

10.) คำถาม : พบปัญหาซื้อตั๋ว และจ่ายด้วยบัตรเครดิต สามารถสอบถามหรือติดต่อได้ที่ไหน ? ?

คำตอบ : ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งปัญหาการทำรายการด้วยบัตรเครดิต ได้ทาง 1. Call Center 1624 (ทุกวัน 06.00 - 23.00) 2. Line / Facebook Chat ของ บริษัทฯ ( ทุกวัน 09.00 - 19.00 น.) 3. ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2939-4999 ต่อ 1125,1126 ( จ-ส 09.00 - 18.00 น.)

11.) คำถาม : เป็นสมาชิก Go Card ต้องการแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนชื่อใหม่(มีเอกสารทางราชการ) / e-mail ? ?

คำตอบ : ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอแก้ข้อมูลสมาชิกได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2939-4999 ต่อ 1125,1126 ( จ-ส 09.00 - 18.00 น.)

12.) คำถาม : ต้องการต่ออายุสมาชิก เติมสิทธิ์ส่วนลดที่นั่ง สามารถทำได้อย่างไรได้บ้าง ? ?

คำตอบ : ลูกค้าสามารถทำรายการได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา หรือทำรายการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดย กดที่นี่

13.) คำถาม : เดินทางกับนครชัยแอร์ ลืมของไว้บนรถ ทำอย่างไร ? ?

คำตอบ : ลูกค้าสามารถสอบถามของ ที่สงสัยว่าอาจจะทำตกบนรถหรือลืมไว้บนรถได้ที่ 0-2939-4999 กด 0 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายการ ของที่ติดมากับรถ หากพบของที่มีลักษณะตามลูกค้าแจ้ง เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบ พิสูจน์ความเป็นเจ้าของ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของจริง สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการรับของ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็ค และรักษาของให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง หมายเหตุ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับเรื่องตรวจสอบหาสิ่งของ หลังการเดินทางไม่เกิน 7 วัน หรือ กรณีพบของแล้ว สงวนสิทธิ์เก็บของเพื่อรอลูกค้ามารับไม่เกิน 7 วัน หากเกินกำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาใดๆทั้งสิ้น

14.) คำถาม : กรณีไม่พบของตกบนรถ หรือของที่ลูกค้าสงสัยว่าลืมของบนรถ ? ?

คำตอบ : นครชัยแอร์ ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจเช็ครถ โดยเมื่อรถส่งผู้โดยสารปลายทางเรียบร้อยแล้ว และเข้ามาถึงอู่พักรถของบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ QC ขึ้นตรวจสอบรถ หากพบของตกหล่นบนรถ เจ้าหน้าที่จะส่งเข้าส่วนกลาง เพื่อบันทึกรับของไว้เป็นหลักฐาน กรณีลูกค้าสงสัยว่าทำของหล่นบนรถ แต่เจ้าหน้าที่หาแล้วไม่พบ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของชิ้นนั้น