ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายวางแผน กรุงเทพ (เพศชาย)


รายละเอียดงาน
- จัดคิวพนักงานรถ
- วางแผนเที่ยววิ่งรถ
- ทำสถิติเที่ยยววิ่งรถ
- รับเรื่องลางาน เปลี่ยนคิวพนักงานรถ
คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย 
- อายุ 23 - 30 ปี 
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี กริยาวาจาสุภาพ พูดจาสื่อสารเข้าใจง่าย 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีพันธะทางทหาร (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือ เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
- ถ้ามีประสบการณ์ด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ 
*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยันประจำเดือน
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น