ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง ช่างไฟ - แอร์ รถประจำทาง กรุงเทพ


รายละเอียดงาน 
- ซ่อมบำรุงรักษาแอร์ ไฟแอร์รถยนต์
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 35 ปี 
- การศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความสามารถด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเรื่องระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศรถยนต์
- เดินทางไปต่างจังหวัดได้ (มีที่พักให้) 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 

รายได้รวม 16,500 บาท

สวัสดิการ 

*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยันประจำเดือน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ทุกสาขา
โทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615
0-2939-4999 ต่อ 1173-1174

ยื่นเอกสารกรอกใบสมัครได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.