ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ 1อัตรา


รายละเอียดงาน 
-ซ่อมและบำรุงรักษาเรื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์และอาคารสำนักงาน 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย  
- อายุ 22 - 35 ปี
- การศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีความสามารถด้านงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
รายได้รวม 16,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)


เวลา13.00 – 15.00 . สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ ความละเอียดรอบคอบ IQ EQ
เวลา 16.00 . เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น