ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้บริการ กรุงเทพฯ 1 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ขับรถรับส่งผู้โดยสาร

คุณสมบัติ
- อายุ 25-45 ปี 
- เพศ : ชาย
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มีความชำนาญเส้นทาง ในกรุงเทพฯ 
- สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบ 
- มีบุคคลค้ำประกันเป็น ข้าราชการพลเรือน ระดับ ซี4ขึ้นไป หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ หากเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ต้องเงินเดือน 20,000บาท หากเงินเดือนไม่ถึง ให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 2คน 

รายได้รวม 18,500 บาท

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น