ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบุคคล กรุงเทพ


รายละเอียดงาน 
- ทำเงินเดือน 
- ทำประกันสังคม 
- ลงประวัติ รับฟังแก้ไขปัญหาให้พนักงาน 
- จัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
คุณสมบัติ
- เพศ  ชาย / หญิง
- อายุ  22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Excel ได้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์ทำงาน ด้านงานเอกสาร บุคคล 1 ปีขึ้นไป 
- เพศชาย ต้องไม่มีพันธะทางทหาร
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด และของมึนเมาทุกชนิด
- สื่อสารเข้าใจง่าย 
- มีความรู้จบด้านอาชีวอนามัย สามารถทำงานด้านความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายได้ 15,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน 

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น