ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง หัวหน้าคลังสินค้าประจำ กรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน
- ตรวจนับของจากร้านค้า
- ดูแลการจ่ายของให้โค้ช
- ตรวจนับของเหลือจากโค้ชคืนสต็อก
- ตรวจความสะอาดห้องสต็อก
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 

-อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี

-ทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์มีวันหยยุด 1 วัน
- มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีบุคคลค้ำประกันข้าราชการ C4 ขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ เอกชน เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
 รายได้ 23,000 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

เวลา 11.00 - 12.00 น. กรอกใบสมัคร/สอบทักษะคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด Word Excel
เวลา13.00 – 15.00 น. สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ ความละเอียดรอบคอบ IQ EQ
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น