ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยบริการลูกค้า หลายอัตรา (เพศชาย)

เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3ขึ้นไป ทำงานเป็นกะได้ ขยัน / มีความอดทน / ซื่อสัตย์
รายได้  13,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด1- 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615  โทร 0-2939-4999 ต่อ 1174
ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
รถเมล์สายที่ผ่าน  29  52  69  134  187   191   510   555
ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00  น.