ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 อัตรา


รายละเอียดงาน
- วางแผนอัตรากำลังคน
- ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 28-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
เงินเดือนตามตกลง

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น