ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำทาง 30 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ขับรถประจำทางรับส่งผู้โดยสาร
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 35-50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
- มีใบขับขี่ชนิดที่ 2,3,4 และมีประวัติการขออนุญาตมีใบขับขี่อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป 
- มีประสบการณ์ในการขับรถขนาดใหญ่ รถลากจูง ขนาดยาวมากกว่า 10 เมตรขึ้นไป เป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 ปี 
- หรือถ้ามีประสบการณ์ขับรถโดยสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ ไม่มีประวัติการขับรถเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ไม่เป็นผู้มีอุปนิสัยมักโกรธ อารมณ์ฉุนฉียว 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 
- ค่าใช้จ่าย เงินประกัน 10,000 บาท จ่ายครั้งแรก 3,000 บาท ค่าครูฝึก 300 บาท 

รายได้ประมาณ 40,000บาท

สวัสดิการ 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ที่พักสำหรับพนักงาน 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน 
*อาหารบริการ 1 มื้อ

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 /
0-2939-4999 ต่อ 1174
รถเมล์สายที่ผ่าน 29 52 69  187 134 191 510  555
ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.