ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงาน Call Center ประจำ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ 4 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ขายตั๋วโดยสารรถทัวร์ทางโทรศัพท์ 
- ให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถของบริษัทฯ
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง 
- อายุ 22-30 ปี 
- การศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- สามารถพิมพ์ดีด 20 คำ /นาที ขึ้นไป 
- สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี 
- เป็นผู้มีบุคลิกดี ใจเย็น รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย 
- น้ำเสียงไพเราะ กิริยาวาจาสุภาพ มีนิสัยเต็มใจในการให้บริการ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
- ผู้ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนกลาง จะมีเงินรายได้พิเศษเพิ่ม สำหรับความสามารถทางภาษา
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 
- สำหรับตำแหน่งนี้ ผู้พิการช่วงล่าง ตั้งแต่เอวลงมา สามารถสมัครได้ โปรดนำบัตรประจำตัวผู้พิการ และสำเนามาด้วย
รายได้ 15,500 บาท

สวัสดิการ 
*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

เวลา 11.00 - 12.00 น. กรอกใบสมัคร/สอบทักษะคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด Word Excel
เวลา13.00 – 15.00 น. สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ ความละเอียดรอบคอบ IQ EQ
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น