ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

พนักงานรับโทรศัพท์ประจำกรุงเทพ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ตรวจรับเอกสาร เข้า-ออก ของบริษัททั้งภายในและภายนอก
- รับโทรศัพท์ 
- ขายตั๋วโดยสาร 
- รับฝากพัสดุด่วน 

รายได้ 15,500 บาท

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ: 25-30 ปี

วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช.,ปวส. ขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานเป็นกะได้

มีบุคคลค้ำประกันเป็น ข้าราชการระดับ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชนฐานเงินเดือนผู้ค้ำประกัน 25,000 บาท หากเงินเดือนไม่ถึงใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

เป็นผู้มีใจรักด้านงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี น้ำเสียงไพเราะ

เพศชาย ต้องไม่มีพันธะทางทหาร(ผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน รด.ได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ