ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

พนักงานออกแบบ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.ออกแบบเพื่อสนับสนุนงานขายเช่น ป้ายสถานีต่างๆทั้งหมด ทั้งป้ายตกแต่งและป้ายเงื่อนไขข้อมูลต่างๆที่ต้องติดตามสถานี
2.ออกแบบโปสเตอร์ ไวนิล โบร์ชัวร์ที่ต้องใช้ในงานรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางใหม่
3.คิดและออกแบบกิจกรรมเมื่อมีเทศกาลต่างๆเช่นเปิดเส้นทางใหม่ ส่งผู้โดยสารปีใหม่/สงกรานต์

คุณสมบัติ

เพศ   ชาย

อายุ 25-35  ปี

การศึกษา ปวช.ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงานในด้านออกแบบอย่างน้อย 1-2 ปี

มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / Adobe IIIustrator

สามารถออกแบบและตัด,ติดสติกเกอร์ด้วยเครื่อง Roland รุ่น CAMM-1 Servo ได้

สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

เป็นคนละเอียดรอบคอบ ทำงานเรียบร้อย และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับส่วนรวมได้