ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยการใช้โดยการใช้ PHP PROGRAM  

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมโดยการใช้  .NET(C#),  Web Services, Java Script, SQL Server, Reporting Services

สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C, C+ , Java 

สามารถเขียน android & IOS