ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

รับนึกศึกษาฝึกงาน หน้าที่

1.บริการลูกค้า 3 อัตรา

2.คีย์ข้อมูล 3 อัตรา

3.Call Center 3 อัตรา

4.ยกของพัสดุ 3 อัตรา