ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานขายตั๋ว 5 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ขายตั๋วหน้าช่อง และให้ข้อมูลลูกค้า
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย-หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- การศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป 
- ค่าใช้จ่าย เงินประกัน 5,000  บาท จ่ายครั้งแรก 2,000 บาท

รายได้ประมาณ 17,500บาท

สวัสดิการ 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ที่พักสำหรับพนักงาน 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานนครชัยแอร์ ทุกสาขา
โทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 /0-2939-4999 ต่อ 1174
รถเมล์สายที่ผ่าน 29 52 69  187 134 191 510  555
ยื่นเอกสารกรอกใบสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.