ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

รายละเอียดงาน เป็นผู้จัดงาน ทำพิธีทางศาสนาเช่น ทำบุญบริษัท บูชาศาลพระภูมิ เป็นต้น

คุณสมบัติ

เพศ ชาย

อายุ 30-45 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีมหาจุฬา จบเปรียญธรรม 3 ประโยค จบนักธรรม

รายได้   15,500 บาท / เดือน

สวัสดิการ 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ที่พักสำหรับพนักงาน 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน 
*อาหารบริการ 1 มื้อ

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 /
0-2939-4999 ต่อ 1174
รถเมล์สายที่ผ่าน 29 52 69  187 134 191 510  555
ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.