ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

เพศชาย - หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีบริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์งานด้านฝึกอบรม