ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง หัวหน้าประจำสถานีเดินรถ กรุงเทพฯ


หน้าที่รายละเอียดงาน 
- ดูแลการทำงานและตรวจงานลูกน้อง
คุณสมบัติ  
- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 30-40 ปี 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 
- หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย
- มีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

รายได้รวมประมาณ 20,000 บาท 

สวัสดิการ 

*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

เวลา 11.00 - 12.00 . กรอกใบสมัคร/สอบทักษะคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด Word Excel
เวลา13.00 – 15.00 . สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ ความละเอียดรอบคอบ IQ EQ
เวลา 16.00 . เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

 

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น