ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด

ข่าวสาร

ต้นแบบการเดินทางไกล ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ด้วยองค์กรที่มั่นคง และร่วมแรงร่วมใจ ให้บริการ

นครชัยแอร์ ปรับจุดจอดส่ง กรุงเทพฯ - ขอนแก่น เฉพาะเที่ยวออกจากกรุงเทพฯ 17.00 - 00.00 น.

นครชัยแอร์ แจ้งข้อมูลอัพเดทเส้นทาง กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น !! เรื่อง จุดจอดส่งลูกค้า (เฉพาะเที่ยวรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.00 - 00.00 น)

จากเดิม
จอดที่ ปรับอากาศ (ฝั่งตรงข้าม) และไปส่ง ที่ สถานีขนส่งแห่งที่ 3 (เป็นปลายทาง)

ปรับเป็น
จอดส่งลูกค้าที่ หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ติดกับธนาคารแห่งประเทศไทย) และไปส่งที่ สถานีขนส่งแห่งที่ 3 (เป็นปลายทาง)

** หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห่างจากจุดเดิม 100 เมตร**
--------------
*** เริ่ม วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ***

หมายเหตุ
1. บริการนี้เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวก กรณีลูกค้าเดินทางถึง จ.ขอนแก่น ในเวลากลางคืน บริษัทฯ จึงกำหนดรถจอดส่งที่ หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และไปส่งที่ สถานีขนส่งแห่งที่ 3
(เฉพาะเที่ยวรถออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 00.00 น. เท่านั้น)

2. เที่ยวอื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ จอดส่งที่ สถานีฯ 3 (เป็นปลายทาง) เพียงจุดเดียว

รายละเอียดเพิ่มสามารถฝากคำถามไว้ที่โพสนี้ หรือโทร. Call Center 1624 ( 06.00 - 23.00 น.)

นครชัยแอร์ ยกระดับการปฏิบัติงาน ดึงแอพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนักงานผู้ให้บริการบนรถ

นครชัยแอร์ ยกระดับการปฏิบัติงาน ดึงแอพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนักงานผู้ให้บริการบนรถ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเข้ามามีบทบาท ในการดำรงชีวิตเกือบทุกๆด้าน รวมทั้งในด้านธุรกิจ มีการพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละองค์กร นครชัยแอร์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี มาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล หรือความสะดวกในการซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนความสะดวกในการพัฒนารถ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทันสมัย มีความสะดวกในการทำงาน และการสื่อสารภายในองค์กร และเนื่องด้วยธุรกิจหลักของนครชัยแอร์คือธุรกิจเดินรถ การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถจำเป็นต้องคำนึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลรวดเร็ว ถูกต้อง ส่งผลต่อการมีความสุขในการทำงาน บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะนำแอพลิเคชั่น มาช่วยในการปฏิบัติงานของ  พนักงานผู้ให้บริการบนรถ เพื่อยกระดับพนักงานให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

                สำหรับเทคโนโลยีล่าสุดที่นครชัยแอร์ นำมาใช้กับระบบการทำงาน คือการจัดทำแอพลิเคชั่น “NCA on the way” เพื่อใช้กับพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถ ที่มีอยู่ประมาณ 900 คน “NCA on the way” เป็นแอพลิเคชั่นที่ช่วยบริหารจัดการเวลาให้กับพนักงานผู้ให้บริการบนรถ เปรียบเสมือนการมีแผนการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา สืบเนื่องจากการเดินรถของนครชัยแอร์ มีเส้นทางให้บริการกว่า 38 เส้นทาง และมีเที่ยวบริการกว่า 352 เที่ยว/วัน การจัดการระบุพนักงานประจำรถ ในแต่ละเที่ยววิ่ง จะกำหนดล่วงหน้า เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อม และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง “NCA on the way” เป็นแอพลิเคชั่นเน้นการใช้งานง่าย และมีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน และมีข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจน พนักงานผู้ให้บริการบนรถสามารถตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงาน เที่ยวเวลาที่ต้องให้บริการ เพื่อนร่วมงานที่ให้บริการบนรถเที่ยวเวลาเดียวกัน เพื่อช่วยในการเตรียมตัวมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ เพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำ

                นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า การจัดทำแอพลิเคชั่น “NCA on the way” เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มาเชื่อมกับระบบบริหารจัดการเดิมที่มีอยู่เพื่อให้เข้าถึงพนักงานได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน ตั้งเป้าว่าแอพลิเคชั่นนี้ จะมีประโยชน์กับพนักงานผู้ให้บริการบนรถเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลมายังระบบบริหารจัดการรวมของบริษัทฯที่จะเพิ่มเรื่องความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และในอนาคตจะมีการพัฒนา  แอพลิเคชั่นนี้ ให้อำนวยความสะดวกในการทำงาน และการสื่อสารระหว่างภายในองค์กร และพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีไปยังกลุ่มพนักงานทุกกลุ่มเพื่อรองรับนโยบายด้านการนำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน ก้าวเป็นผู้นำการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ทันสมัย เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการ ควบคู่กับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

คุณเครือวัลย์ CEOนครชัยแอร์ แชร์ประสบการณ์ให้กับทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ ในโครงการ SCB YEP รุ่นที่22

วันนี้(21 ก.ค.60)คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด แชร์ประสบการณ์ให้กับทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 22" (SCB Young Entrepreneur Program) ในหัวข้อม "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจครอบครัว และสร้างโอกาสจากวิกฤต" ณ ห้องสยามกัมมาจล 3 ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

นครชัยแอร์ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก EVO BUS และทีมงานจากบจก.เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย)

Mr.Oliver Schaal ผู้บริหารของ EVO BUS  จากประเทศเยอรมัน และทีมงานฝ่ายเทคนิคจาก บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมบจก. นครชัยแอร์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560