ติดต่อเรา

  • บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

    Address: 109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 (ไม่ใช่จุดขึ้นรถ)


  • สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2)

    Address: 333 แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จุดขึ้นรถ)
    เวลาทำการ : 04:00 - 01:00 น.

Head Office
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
109 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (สำนักงาน) 0-2939-4999
เวลาทำการ (สำนักงาน)
จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 17.30 น.
e-mail : customerservice@nakhonchaiair.com
GPS / Map

จองตั๋ว
Call Center : 1624
(06.00 - 23.00 ทุกวัน)

แนะนำบริการ (ลูกค้าสัมพันธ์)
โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1125 , 1126
เวลา 09.00 - 18.00
(จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์)

ลืมของบนรถ
โทร. 0-2939-4999 กด 0
(04.00 - 24.00 ทุกวัน)
หลังเวลาโทร. 0-2939-4999 ต่อ 1154

สาขาของบริษัทนครชัยแอร์ที่ใกล้เคียง


รายละเอียด สาขาของบริษัทนครชัยแอร์

กรุงเทพฯ และ ภาคกลาง

ลำดับ

สถานนีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

กรุงเทพฯ

04.00 - 01.00

-

333 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
(ห่างจากหมอชิตประมาณ 2 กม.)

บริการส่งพัสดุด่วน (กรุงเทพฯ)

04.00 - 24.00

0-2936-0881

02

สถานีขนส่งหมอชิต (สายอีสาน)
ชั้น 3 ช่อง 17 , 18

05.00 - 01.00

-

สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 3 ช่อง 17,18

03

สถานีขนส่งหมอชิต (สายอีสาน)
ชั้น 3 ช่อง 43

09.00 - 22.00

-

สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 3 ช่อง 43

04

สถานีขนส่งหมอชิต (สายเหนือ)
ชั้น 1 ช่อง 22 , 22A

06.00 - 23.00

-

หมอชิต 2 ชั้น 1 ช่อง 22 , 22A

05

นครชัยแอร์ รังสิต

07.00 - 24.00

-

ปั้ม ปตท. ก่อนถึง บขส.รังสิต 400 M.

-

 

กรุงเทพฯ และ ภาคกลาง

ลำดับ

สถานนีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

กรุงเทพฯ

04.00 - 01.00

-

333 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
(ห่างจากหมอชิตประมาณ 2 กม.)

บริการส่งพัสดุด่วน (กรุงเทพฯ)

04.00 - 24.00

0-2936-0881

02

สถานีขนส่งหมอชิต (สายอีสาน)
ชั้น 3 ช่อง 17 , 18

05.00 - 01.00

-

สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 3 ช่อง 17,18

03

สถานีขนส่งหมอชิต (สายอีสาน)
ชั้น 3 ช่อง 43

09.00 - 22.00

-

สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 3 ช่อง 43

04

สถานีขนส่งหมอชิต (สายเหนือ)
ชั้น 1 ช่อง 22 , 22A

06.00 - 23.00

-

หมอชิต 2 ชั้น 1 ช่อง 22 , 22A

05

นครชัยแอร์ รังสิต

07.00 - 24.00

-

ปั้ม ปตท. ก่อนถึง บขส.รังสิต 400 M.

-

 

นครชัยแอร์ สาขาภาคเหนือ

ลำดับ

สถานนีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

เชียงราย

04.30 - 19.00

053 773 - 532

ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย มาจาก อ.แม่สาย
เลยแยกแม่กรณ์ประมาณ 1 กม.
อยู่ซ้ายมือก่อนเข้าสถานีขนส่ง 500 ม.

บริการส่งพัสดุด่วน (เชียงราย)

04.30 - 16.30

02

เชียงราย (สถานีขนส่ง)

08.30 - 17.30

053 773 - 522

สถานีขนส่งเชียงราย (บขส.ใหม่)

-

03

แม่สาย

09.00 - 16.30

053 646 - 767

อยู่ในสถานีขนส่งแม่สาย ถ.พหลโยธิน
ต.เวียงคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

04

อ. พาน

06.00 - 24.00

-

454/2 หมู่ 8 ต.เมืองพาน จ.เชียงราย ฝั่งเดียวกับ บขส. ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารสุกี้

05

พะเยา

05.00 - 19.40

054 483 - 029

(ช่องขายตั๋ว 15-16) สถานีขนส่งพะเยา ถ.รอบเวียงประตูกลอง
ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

06

แพร่

03.00 - 21.00

054 620 - 182

สถานีขนส่งแพร่ ถ.ยันต์กิจโกศล
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่

07

น่าน

05.30 - 18.30

054 774 - 449

44 หมู่ 15 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จ.น่าน (ฝั่งตรงข้าม Lotus)

08

เชียงใหม่

04.00 - 23.00

053 262-799

179 ถ.แก้วนวรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ (อาเขต) หลังศาลเด็ก

09

เชียงใหม่ (สถานีขนส่ง)

07.00 - 20.00

-

สถานีขนส่งเชียงใหม่ (สน.3)

-

10

ลำพูน

05.00 - 20.30

053 562 - 410

สถานีขนส่งลำพูน ถ.สนามกีฬา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

11

ดอยติ (ลำพูน)

08.00 - 22.00

061 329 - 0889

ริม ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
มาจากเชียงใหม่ เลยแยกดอยติ 200 ม.

-

12

ลำปาง

03.00 - 21.30

054 231 - 164

สถานีขนส่งลำปาง ถ.จันทรสุรินทร์
อ.เมือง จ.ลำปาง

13

อุตรดิตถ์

24 ชม.

055 442 - 793

สถานีขนส่งอุตรดิตถ์ ถ.พาดวารี อ.เมือง

14

พิษณุโลก

24 ชม.

055 986 - 295

สถานีขนส่งพิษณุโลก (บขส.ใหม่)
ถ.พิษณุโลก-วังทอง อ.เมือง

15

อ.วังทอง

06.00 - 21.30

055 313 - 029

ถ.วังทอง-พิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ฝั่งตรงข้ามเซเว่น-อีเลฟเว่น

-

16

อ.เขาทราย (พิจิตร)

10.00 - 22.30

056 649 - 139

ต.เขาทราย อ.ทับค้อ จ.พิจิตร
ฝั่งตรงข้าม บ.เชิดชัยทัวร์

-

17

อ.สากเหล็ก (พิจิตร)

08.00 - 21.30

056 699 - 158

สถานีขนส่งสากเหล็ก
ถ.วังทอง-เขาทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

-

นครชัยแอร์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

045 251 -954

ลำดับ

สถานนีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

อุบลราชธานี

04.00 - 23.00

045 313-191

ถ.เลี่ยงเมือง
ฝั่งตรงข้าม บขส.ขามใหญ่

-

บริการส่งพัสดุด่วน (อุบลฯ)

04.00 - 22.00

02

อุบลราชธานี (ในสถานีขนส่ง)

05.00 - 23.00

-

สถานีขนส่งอุบลฯ (บขส.ขามใหญ่)

-

03

อ.เดชอุดม (อุบลฯ)

04.00 - 21.00

-

ช่องขายตั๋ว 5,6 สถานีขนส่งเดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

-

04

ศรีสะเกษ

04.00 - 23.00

045 613- 191

เลขที่ 1510 / 71ถ.กวงเฮง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (อยู่ในสถานีขนส่งศรีสะเกษ)่

เวลาเปิดจำหน่ายตั๋ว (ศรีสะเกษ)

03.00 - 22.30

ส่งพัสดุ (ศรีสะเกษ)

03.00 - 21.30

05

อ.กันทรลักษ์ (ศรีสะเกษ)

03.00 - 22.00

061 410- 6548

สถานีขนส่งกันทรลักษ์
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

-

08

อ.ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)

09.00 - 22.30

045 963-463

ร้านอำนวยการเกษตร เลยไฟแดงขุขันธ์
ก่อนถึงปั้ม ปตท. ติดส่องแสงโฮลเซลล

-

09

สุรินทร์

02.00 - 23.00

044 515-151

16/1 ถ.ศรีธนามิตร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์

10

สุรินทร์ (ในสถานีขนส่ง)

02.00 - 23.30

053 562- 410

สถานีขนส่ง จ.สุรินทร์

11

บุรีรัมย์

24 ชม.

044 614- 579

65/5 สถานีขนส่งบุรีรัมย์ ถ.ธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

12

ขอนแก่น
(สถานีขนส่งแห่งที่ 3)

07.00 - 01.00

-

ต.เมืองเก่า อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
(ขายตั๋ว - ขึ้นรถ)

13

ขอนแก่น (ปรับอากาศ)

06.00 - 22.00

-

สถานีปรับอากาศ ต.ในเมือง อ.เมือง
(จำหน่ายตั๋ว-ส่งพัสดุ)

-

14

ขอนแก่น (อู่พักรถ)
*เฉพาะส่งพัสดุ

05.00 - 23.30

043 001- 194

ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง ห่างจากหมู่บ้าน
การเคหะ 600 ม. (อยู่ฝั่งตรงข้าม)

-

15

ขอนแก่น อ.บ้านไผ่

09.00 - 21.00

043 275- 299

ถ.มิตรภาพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ฝั่งเข้า กทม. เลยไฟแดงบ้านไผ่ 50 ม.

16

กาฬสินธุ์

07.00 - 22.00

-

สถานีขนส่งกาฬสินธุ์
ตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

-

บริการส่งพัสดุ

08.00 - 20.00

17

กาฬสินธุ์ อ.คำม่วง

04.00 - 21.00

 

ฝั่งตรงข้ามสวนหลวง ร.9
เยื้องที่ว่าการอำเภอคำม่วง จ.กาฬสินธุ์

-

18

กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด

08.00 - 22.00

043 891- 278
043 891- 279

199 ม.9 ถ.ถีนานนท์ จ.กาฬสินธุ์
ใกล้สี่แยกที่จะไปขอนแก่น ร้อยเอ็ด

-

19

กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ

08.00 - 21.00

061 410- 6496

ถ.สมเด็จ-ภูพาน ตรงข้ามวัดรังสีชัชวาล
จ.กาฬสินธุ์

-

20

กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์

08.00 - 21.30

043 271- 531

ถ.หน้าเมือง (ติด รร.สหัสขันธ์) จ.กาฬสินธุ์

-

21

มหาสารคาม

07.00 - 22.00

043 020- 207

ถ.แจ้งสนิทวงค์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
(ฝั่งตรงข้ามTOYOTA)

22

มหาสารคาม (สถานีขนส่ง)

08.00 - 13.00
18.00 - 23.00

-

สถานีขนส่งมหาสารคาม อ.เมือง

-

23

นครราชสีมา

10.00 - 04.00

สถานีขนส่งนครราชสีมา แห่งที่ 2
(ช่องจำหน่ายตั๋ว 1,2) ถ.มิตรภาพ

24

หนองคาย

05.00 - 21.00

042 420- 285

910/88-90 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
จ.หนองคาย (อยู่ข้าง บขส.)

เวลาจำหน่ายตั๋ว

06.00 - 08.00
12.00 - 21.00

25

อุดรธานี

04.00 - 24.00

042 122- 357

ถ.ทหาร ตรงข้าม
รพ.ค่ายประจักษ์ฯ

26

อุดรธานี (สถานีขนส่ง)

06.00 - 24.00

-

สถานีขนส่งอุดรธานี อ.เมือง

-

27

อุดรธานี อ.กุมภวาปี

07.00 - 22.00

042 200- 816

329/42 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี
อยู่ใน บขส.กุมภวาปี

-

28

หนองบัวลำภู

07.00 - 22.00

042 312- 332

ในสถานีขนส่งหนองบัวลำภู
ถ.อุดร-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมือง

-

29

ชัยภูมิ

24 ชม.

044 812- 522

ถ.โนนม่วง(หฤทัย) ต.ในเมือง อ.เมือง
ฝั่งเดียวกับ สนง.สาธารณะสุข

นครชัยแอร์ สาขาภาคตะวันออก

ลำดับ

สถานนีเดินรถนครชัยแอร์

เวลาทำการ

โทรศัพท์

ที่อยู่

แผนที่

01

ระยอง

04.00 - 20.00

038 616 - 009
038 034 - 101

375/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร)

02

ระยอง (สถานีขนส่ง)

08.00 - 18.00

038 615 - 205

สถานีขนส่งระยอง (บขส.ใหม่)

-

03

มาบตาพุต

05.00 - 20.00

085 777 - 331

243 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุต อ.เมือง
จ.ระยอง ฝั่งตรงข้าม รร.บ้านมาบตาพุด

-

04

บ้านฉาง

05.00 - 20.00

038 604 - 038

65/3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง มาจากระยอง เลยสามแยก
ไฟแดงมา 300 ม. อยู่ซ้ายมือ

05

พัทยา

05.00 - 21.00

038 615 - 205

30/7 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พัทยากลาง)
มาจาก กทม. เลยสี่แยกพัทยา 500 ม.

06

บริการส่งพัสดุ พัทยา

03.00 - 21.00

07

ชลบุรี

05.00 - 22.00

038 780 - 048

397 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี แยกเฉลิมไทยเลี้ยวซ้าย
ใช้ ถ.สุขประยูร (ตรงไป 100 ม.)

08

บริการส่งพัสดุ (ชลบุรี)

03.00 - 22.00

09

อ่าวอุดม (ชลบุรี)

08.00 - 22.00

094 782 - 6116

ถ.สุขุมวิท มาจากระยอง อยู่ฝั่งซ้ายมือ
ติดกับป้ายโรงกลั่นน้ำมันไทย

-

10

ฉะเชิงเทรา

06.00 - 23.00

038 511 - 719

อยู่ในสถานีขนส่งฉะเชิงเทรา

11

ปราจีนบุรี

08.00 - 12.00

037 211 - 442

ถ.ปราจีนบุรี - ประจันตคาม ต.หน้าเมือง
อ.เมือง ฝั่งตรงข้ามร้านเฟอร์นิเจอร์คอนเซ็ป

ติดต่อเจ้าหน้าที่