ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยบริการลูกค้า หลายอัตรา (เพศชาย)

เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3ขึ้นไป ทำงานเป็นกะได้ ขยัน / มีความอดทน / ซื่อสัตย์

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยยกของ กรุงเทพ 4 อัตรา 
อายุ 19 - 35 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ทำงานเป็นกะ ยกของหนักได้  ไม่เสพของมึนเมา มีความขยัน อดทน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง หัวหน้า ประจำสถานีเชียงใหม่ 1 อัตรา


หน้าที่รายละเอียดงาน 
- ดูแลการทำงานและตรวจงานลูกน้อง

คุณสมบัติ  
- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 30-40 ปี 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 
- หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย
- มีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
- อยู่ประจำสถานีเดินรถ ต่างจังหวัดได้
รายได้รวมประมาณ 20,000 บาท 

สวัสดิการ 

*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าประจำสถานีเดินรถ กรุงเทพฯ


หน้าที่รายละเอียดงาน 
- ดูแลการทำงานและตรวจงานลูกน้อง
คุณสมบัติ  
- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 30-40 ปี 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 
- หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย
- มีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

รายได้รวมประมาณ 20,000 บาท 

สวัสดิการ 

*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

เวลา 11.00 - 12.00 . กรอกใบสมัคร/สอบทักษะคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด Word Excel
เวลา13.00 – 15.00 . สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ ความละเอียดรอบคอบ IQ EQ
เวลา 16.00 . เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

 

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า กรุงเทพฯ (เพศชายเท่านั้น)


รายละเอียดงาน
- ประกาศเรียกผู้โดยสารขึ้นรถ 
- อำนวยความสะดวก 
- ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร 
- ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 35 ปี 
- การศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี กริยาวาจาสุภาพ พูดจาสื่อสารเข้าใจง่าย มีใจรักงานบริการ
- รับสมัคร พนักงานที่สื่อสารภาษาอังกฤษและจีนกลาง จะมีเงินรายได้พิเศษเพิ่ม สำหรับความสามารถทางภาษา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word และ Excel ได้
- เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกดูดี คล่องแคล่ว ยกของหนักได้ ใจเย็น รักงานบริการ
- ไม่มีพันธะทางทหาร (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือ เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
รายได้รวม 15,500 บาท 

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยันประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์ 

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น
 


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง ช่างยาง กรุงเทพฯ 1 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ตรวจวัดคุณภาพยาง 
- ดูแลเปลี่ยนยางรถยนต์
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 35 ปี
- การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความสามารถด้านงานเปลี่ยนยาง ต้องยกยางล้อรถทัวร์ 
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความอดทนต่อการทำงานหนัก
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด

รายได้รวม 16,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ 1อัตรา


รายละเอียดงาน 
-ซ่อมและบำรุงรักษาเรื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์และอาคารสำนักงาน 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย  
- อายุ 22 - 35 ปี
- การศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีความสามารถด้านงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
รายได้รวม 16,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)


เวลา13.00 – 15.00 . สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ ความละเอียดรอบคอบ IQ EQ
เวลา 16.00 . เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้บริการ กรุงเทพฯ 1 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ขับรถรับส่งผู้โดยสาร

คุณสมบัติ
- อายุ 25-45 ปี 
- เพศ : ชาย
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มีความชำนาญเส้นทาง ในกรุงเทพฯ 
- สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบ 
- มีบุคคลค้ำประกันเป็น ข้าราชการพลเรือน ระดับ ซี4ขึ้นไป หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ หากเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ต้องเงินเดือน 20,000บาท หากเงินเดือนไม่ถึง ให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 2คน 

รายได้รวม 18,500 บาท

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานล้างรถ ประจำระยอง 4 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ทำความสะอาดภายใน-ภายนอกรถ
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีที่พักให้
- (รับบุคคลพิการทางการได้ยิน)

รายได้ 12,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าคลังสินค้าประจำ กรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน
- ตรวจนับของจากร้านค้า
- ดูแลการจ่ายของให้โค้ช
- ตรวจนับของเหลือจากโค้ชคืนสต็อก
- ตรวจความสะอาดห้องสต็อก
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 

-อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี

-ทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์มีวันหยยุด 1 วัน
- มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีบุคคลค้ำประกันข้าราชการ C4 ขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ เอกชน เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
 รายได้ 23,000 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

เวลา 11.00 - 12.00 น. กรอกใบสมัคร/สอบทักษะคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด Word Excel
เวลา13.00 – 15.00 น. สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ ความละเอียดรอบคอบ IQ EQ
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานล้างรถ กรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน 
- ทำความสะอาดภายใน-ภายนอกรถ
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีที่พักให้
- (รับบุคคลพิการทางการได้ยิน)

รายได้ 13,000 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยฝ่ายครัว กรุงเทพ


รายละเอียดงาน 
- บรรจุอาหารกล่อง 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง 
- อายุ 18-45 ปี 
- การศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
- มีอาหารฟรี มีที่พักฟรี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- เป็นผู้มีบุคลิกดี กริยาวาจาสุภาพใจเย็น 
- สุขภาพแข็งแรง ยกของหนักได้ มีใจรักงานบริการ 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด 

รายได้ 11,500 บาท 

สวัสดิการ 
*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยันประจำเดือน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานจำหน่ายตั๋ว ประจำนครราชสีมา 2 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ขายตั๋วโดยสาร 
- อำนวยความสะดวกลูกค้า 
- สมัครสมาชิกโกการ์ด แลกของพรีเมี่ยม
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถพิมพ์ดีดได้ 25คำต่อนาที
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี 
- รับสมัคร พนักงานที่สื่อสารภาษาอังกฤษและจีนกลาง จะมีเงินรายได้พิเศษเพิ่ม สำหรับความสามารถทางภาษา
- มีบุคคลค้ำประกันเป็น ข้าราชการพลเรือน ระดับ ซี4 ขึ้นไป หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ หากเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ต้องเงินเดือน 20,000 บาท หากเงินเดือนไม่ถึง ให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน  - เป็นผู้มีบุคลิกดี ใจเย็นรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย น้ำเสียงไพเราะ กิริยาวาจาสุภาพ  - เพศชาย ต้องไม่มีพันธะทางการทหาร (ผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน รด. หรือ ได้รับการยกเว้นมาแล้ว) 
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม ประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
รายได้รวม 15,500 บาท 

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยันประจำเดือน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 อัตรา


รายละเอียดงาน
- วางแผนอัตรากำลังคน
- ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 28-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
เงินเดือนตามตกลง

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง ช่างตัวถัง - สี กรุงเทพฯ 2 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ขัดสี โป๊สี พ่นสีรถยนต์
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 22-35 ปี
- การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความสามารถด้านงานขัดสี โป๊สี และพ่นสีรถยนต์ 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายได้ 16,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยันประจำเดือน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำทาง 69 อัตรา


รายละเอียดงาน 
- ขับรถประจำทางรับส่งผู้โดยสาร
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 35-50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
- มีใบขับขี่ชนิดที่ 2,3,4 และมีประวัติการขออนุญาตมีใบขับขี่อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป 
- มีประสบการณ์ในการขับรถขนาดใหญ่ รถลากจูง ขนาดยาวมากกว่า 10 เมตรขึ้นไป เป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 ปี 
- หรือถ้ามีประสบการณ์ขับรถโดยสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ ไม่มีประวัติการขับรถเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ไม่เป็นผู้มีอุปนิสัยมักโกรธ อารมณ์ฉุนฉียว 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 
- ค่าใช้จ่าย เงินประกัน 10,000 บาท จ่ายครั้งแรก 3,000 บาท ค่าครูฝึก 300 บาท 

รายได้ประมาณ 40,000บาท

สวัสดิการ 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ที่พักสำหรับพนักงาน 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน 
*อาหารบริการ 1 มื้อ

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น