1. Select Language

NCA Privilege

          ลูกค้านครชัยแอร์ รับส่วนลดโรงแรม ร้านอาหารโดยแสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ (อายุตั๋วระบุวันเดินทางไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่เข้าพัก) เพื่อรับส่วนลดตามเงื่อนไข สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมได้ที่นี่ค่ะ

เงื่อนไขการรับส่วนลด

1. แสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ (อายุตั๋วไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ประสงค์เข้าพัก)
2. ตรวจสอบเงื่อนไขส่วนลด (กรณีบางโรงแรมต้องทำการจองล่วงหน้าก่อน+แสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์)
3. แจ้งพนักงานก่อนใช้สิทธิส่วนลด หรือแจ้งพนักงานก่อนเข้าพัก พร้อมแสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์

ค้นหาโรงแรมที่ร่วมโครงการ (ค้นหาโรงแรมโดยกดที่ชื่อจังหวัด)

ภาคอีสาน
กรุงเทพฯ / ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
1
 หนองคาย
1
 ปทุมธานี
1
 ระยอง
2
 อุดรธานี    
2
 พัทยา
3
 นครพนม    
3
 ชลบุรี
4
 อุบลราชธาน        
5
 ศรีสะเกษ        
6
 ขอนแก่น        

หมายเหตุ : ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข กรุณาแจ้งได้ที่อีเมล์ : advertising@nakhonchaiair.com

ดีลพิเศษ ลูกค้านครชัยแอร์ พักโรงแรม HOP INN รับส่วนลด 50 บาท

โรงแรม HOP INN (ทั้ง 10 สาขา)
1
หนองคาย
6
สกลนคร
2
อุดรธานี
7
มุกดาหาร
3
ขอนแก่น
8
เชียงใหม่
4
อุบลราชธานี
9
ลำปาง
5
ร้อยเอ็ด
10
พิษณุโลก

 

เงื่อนไขการรับส่วนลด (เฉพาะที่โรงแรม HOP INN)
     1. ลูกค้าต้องจองห้องพักล่วงหน้า โดยติดต่อกับโรงแรมแต่ละสาขาโดยตรง
         พร้อมแจ้งโรงแรมขอใช้ส่วนลดนครชัยแอร์
     2. แสดงตั๋วโดยสารตัวจริง (หรือสลิปตัวจริง 7-11 ที่ชำระเงิน)
     3. วันเข้าพักต้องเป็นวันเดียวกับที่เดินทางไปถึงปลายทางจังหวัดนั้นๆ
     4. ไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารที่เดินทาง คนละจังหวัดกับโรงแรมที่พักได้
     5. ชื่อในตั๋วโดยสารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เข้าพัก
     6. ตั๋ว 1 ใบ สามารถเข้าพักได้ 1 ห้องเท่านั้น (ไม่จำกัดจำนวนคืนที่พัก)
     7. ลูกค้าชำระค่าบริการโดยตรงที่โรงแรม ฮ็อป อินน์ที่เข้าพัก
     8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
     9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โรงแรม ร้านอาหาร สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อ

คุณศิริวรรณ
โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1264
เมล์ advertising@nakhonchaiair.com

หมายเหตุ : ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข กรุณาแจ้งได้ที่อีเมล์ : advertising@nakhonchaiair.com

Tourism Thailand

Contact Us

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

Address:
109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
สำนักงาน : (+66) 0-2939-4999
ซื้อตั๋ว : Call Center 1624
E-mail :
customerservice@nakhonchaiair.com