จัดซื้อ-จัดจ้าง : บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

       

 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจ นำเสนอสินค้าหรือบริการมายังบริษัทฯ สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเสนอสินค้า หรือบริการมาทางบริษัทฯ สามารถกรอกรายละเอียดด้านล่าง ประเภทสินค้าหรือ บริการ

1. สินค้าทั่วไป อุปกรณ์สำนักงาน

- เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องอ่านบาร์โค็ด ฯลฯ
- ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

2. อาหารและของบริการบนรถ

- Snack อาหาร น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ฯลฯ

3. อะไหล่ อุปกรณ์เกี่ยวกับรถทัวร์

- อะไหล่ เกี่ยวกับรถทัวร์ , อุปกรณ์ทำสีรถ ฯลฯ