1. Select Language

Quality

10 มาตรฐาน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

          นครชัยแอร์มุ่งเน้นการให้บริการรถโดยสารที่มีมาตรฐาน ทั้งด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบายต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ

1. มาตรฐานตัวรถ

รถทุกคันของ นครชัยแอร์ เป็นรถใหม่ จากโรงงานผู้ผลิต ออกแบบเฉพาะสูงเพียงชั้นเดียวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนครชัยแอร์ เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ในพื้นที่ต่างกันของแต่ละจังหวัด สามารถขับขี่ในพื้นที่โค้ง ลาดเอียด , ชัน ได้ดีเกาะถนน ภายในห้องโดยสารออกแบบให้รองรับการเดินทางอย่างเหมาะสม สีสันสะอาด สบายตา ในส่วนของการขับขี่รถทุกคัน ขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ ถุงลมกันกระเทือนช่วงล่างเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและรองรับเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ด้วยประตูทางออกฉุกเฉินด้านข้างและด้านบนรวม 3 ประตู ถังดับเพลิง , ค้อนทุบกระจก

2. มาตรฐานพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถทุกท่านของบริษัทนครชัยแอร์ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกอย่างละเอียดก่อน ที่ทางบริษัทจะรับเข้ามาปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพของร่างกายอย่างเข้มงวดการทดสอบการขับขี่เเละเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วทางบริษัทยังมีการฝึกอบรมมาตรฐานการขับขี่ ของบริษัท นครชัยแอร์ อีกครั้งเพื่อพัฒนาทักษะด้านการขับขี่อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ก่อนเดินทางพนักงานขับรถทุกท่านต้องมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์และตรวจสอบร่างกาย ณ จุดตรวจร่างกายของบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัท ยังจัดตั้งโครงการขับรถปลอดอุบัติเหตุ เพื่อให้พนักงานขับรถทุกท่านเข้าร่วมตามระเบียบต่างๆ และมีโล่ห์พร้อมเงินรางวัลเป็นสิ่งสนับสนุนผู้ขับรถดี ไม่เกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี โดยจัดปีละ 2 ครั้ง

3. มาตรฐานพนักงานบริการบนรถ

พนักงานบริการบนรถของนครชัยแอร์ ผ่านการคัดเลือกจากผู้มีใจรักด้านการบริการ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ผ่านการฝึกอบรมด้านมารยาท การบริการ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส และฝึกการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย นอบน้อม โดยพนักงานต้อนรับบนรถทุกท่านต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดด้านมารยาท การบริการก่อนมาปฏิบัติงานจริง และจัดให้มีหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง

4. มาตรฐานการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษา

ด้านการดูแลรักษาเครื่องยนต์และมาตรฐานต่างๆ ของอะไหล่ ทุกชิ้นส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัท นครชัยแอร์ ไม่เคยมองข้ามทางบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายช่างให้มีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องช่างทุกท่านมีความชำนาญ และความสามารถเฉพาะตัวด้านชิ้นส่วนต่างๆ มีการเปลี่ยนอะไหล่ทันทีเมื่อครบอายุการใช้งาน โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหาย รับผิดชอบชิ้นงานตามความถนัด ใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกเนื้องาน ไม่มองข้ามปัญหาทุกปัญหาเพื่อสมรรถภาพที่ดีของรถทุกคัน

5. มาตรฐานด้านการบริการ

เพราะความสะดวกสบายและการบริการที่ดีเป็นสิ่งที่ทางเรามุ่งหวังให้ผู้โดยสารทุกท่านได้รับสิ่งดีๆ กลับไปทุกครั้งที่ท่าน ใช้บริการกับเราบริษัทนครชัยแอร์มุ่งให้ความสำคัญกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Call Center ที่เป็นหน่วยงานแรกที่ต้อนรับผู้โดยสาร พนักงานทุกท่านยินดีรับใช้ผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋ว หรือสอบถามรายละเอียดทั่วไป และนอกจากนั้นทางบริษัทยังเพิ่มช่องทางเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินค่าโดยสารผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ATM การปรับปรุงศูนย์บริการและเพิ่มมุมพักผ่อน ระหว่างรอการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ   ร้านนวดสปา  มุมหนังสือ  ทีวี เพิ่มมาตรฐานในส่วนงานด้านอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นรับฝากส่งของ จองตั๋วเครื่องบิน รถเช่าเหมาเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำบริการใหม่ๆมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

6. มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ

เพื่อความมั่นใจของผู้โดยสารในทุกๆ เส้นทางเราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการด้านการเดินรถของบริษัท โดยรถทุกคันของนครชัยแอร์ ติดตั้งกล่องดำเพื่อบันทึกสถานการณ์การใช้รถและติดตั้งระบบติดตามรถด้วยดาวเทียม GPSเพื่อตรวจสอบการเดินรถและควบคุมความเร็วในการขับขี่โดยมีศูนย์กลางเดินรถทำงานตลอด 24 ชม.เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านมั่นใจว่ามาตรฐานนครชัยแอร์ ได้ร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง

7. มาตรฐานการจัดการด้านอุบัติเหตุ

นครชัยแอร์ มีมาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเข้มงวดกับพนักงานขับรถโดยสาร หรือจัดตั้งมาตรฐานต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจัดตั้งโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ มีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในรถทุกคัน นอกจากนั้นผู้โดยสารทุกท่านยังได้รับการคุ้มครองด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ทุกที่นั่ง

8. มาตรฐานการบริหารจัดการ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด มีพนักงานสายงานต่างๆ มากมายทั้งบริษัทหลัก และบริษัทในเครือ แต่ละฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ชัดเจนและรองรับการบริการที่หลากหลาย มีการจัดอบรมพนักงานในทุกตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและเพื่อให้พนักงานทุกท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน นครชัยแอร์

9. มาตรฐานการตรวจสอบ

เพื่อให้ได้การบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร นครชัยแอร์มีการตรวจสอบกับทุกๆ หน่วยงานเพื่อความละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจความเรียบร้อยของรถโดยสารทุกคัน ตั้งแต่ด้านความสะอาดและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์บนรถทุกชิ้นก่อนนำ รถออกบริการ ทุกเที่ยว การตรวจพนักงานที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ เช่นการตรวจวัดแอลกอฮอล์สำหรับพนักงานขับรถหรือจะเป็นการตรวจวัดระดับความเร็วในการขับรถโดยสารให้ได้มาตรฐานของนครชัยแอร์

10. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นครชัยแอร์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนจึงจัดให้มีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ เริ่มจากภายในสำนักงานได้รณรงค์การใช้ทรัพยากรสำนักงานอย่างคุ้มค่าร่วมกันประหยัดน้ำประหยัดไฟมีระบบการ คัดแยกขยะแบ่งเป็นแต่ละประเภทเพื่อความสะดวกในการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ บ่อดักตะกอนและบ่อดักคราบน้ำมัน เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

"การจัดการด้านพลังงาน" นครชัยแอร์ เลือกใช้รถใหม่จากโรงงานผู้ผลิตมาตรฐานเครื่องยนต์ ยูโร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดจด ลดการปล่อยสารมลพิษและเสียงรบกวน มีการจัดทำระบบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสมรรถนะที่ดีของเครื่องยนต์ตลอดจนควบคุมและจำกัดความเร็วในการขับขี่อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

" นครชัยแอร์ " จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าในโครงการสวนป่า 100 ปี เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยจัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจเอกชน ที่ร่วมลงมือและช่วยรณรงค์การทำธุรกิจไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Tourism Thailand

Contact Us

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

Address:
109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
สำนักงาน : (+66) 0-2939-4999
ซื้อตั๋ว : Call Center 1624
E-mail :
customerservice@nakhonchaiair.com