1. Select Language

Question / Answer

คำถามที่พบบ่อย

Q : จองตั๋วผ่าน Call Center ต้องชำระเงินภายในกี่ชั่วโมง ?
A : ลูกค้ามีระยะเวลาชำระเงินภายใน 3 ชม. หลังทำรายการจองตั๋ว


Q : ถ้าครบกำหนดเวลาชำระเงินแล้ว แต่ไปจ่ายไม่ทันต้องทำอย่างไร ?

A : ระบบกำหนดระยะเวลาชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หลังจองตั๋ว กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
     ระบบจะยกเลิกที่นั่งที่ท่านจองโดยอัตโนมัติ หากต้องการเดินทางลูกค้าจะต้องทำการจองตั๋วใหม่


Q : ต้องการเลือกที่นั่ง ทำได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายไหม?

A : ลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


Q : นำรหัสไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่สามารถชำระได้ ต้องทำอย่างไร ?

A : กรณีรหัสจอง ไม่สามารถใช้จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ ลูกค้าสามารถโทร. 1624
     เพื่อตรวจสอบว่ารหัสถูกต้องหรือไม่


Q : จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้ว ใช้อะไรเป็นหลักฐานในการเดินทาง ?

A : ลูกค้าสามารถใช้สลิปที่ได้รับจาก 7-11 เป็นหลักฐานในการเดินทางได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วอีก

คำถามเกี่ยวกับจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ / ผ่านแอพพลิเคชั่น / Social Booking

Q : จองตั๋วผ่านเว็บทำอย่างไร ?
A : ลูกค้าสามารถอ่านแนะนำวิธีการจองตั๋วผ่านเว็บได้โดย กดที่นี่


Q : จองตั๋วผ่าน Line / Facebook (NCA Social Booking) ทำอย่างไร ?

A : ลูกค้าสามารถอ่านแนะนำวิธีการจองตั๋วผ่านเว็บได้โดย กดที่นี่

คำถามเกี่ยวกับการทำรายการด้วยบัตรเครดิต

Q : ซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ ชำระด้วยบัตรเครดิต ต้องการยกเลิกตั๋วและขอคืนเงิน ?
A : กรณีลูกค้าทำรายการซื้อตั๋วและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากต้องการยกเลิกการเดินทาง
     และคืนตั๋วและขอรับเงินคืน ท่านสามารถทำรายการคืนตั๋วได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ นครชัยแอร์
     (มีค่าธรรมเนียมคืนตั๋วตามเงื่อนไข) โดยค่าโดยสารที่จะได้รับคืน จะเป็นการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต
     ไม่มีการคืนเป็นเงินสด ระยะเวลาตรวจสอบและคืนเงิน 30 วัน (หลังลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง)


Q : พบปัญหาซื้อตั๋ว และจ่ายด้วยบัตรเครดิต สามารถสอบถามหรือติดต่อได้ที่ไหน ?

A : ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งปัญหาการทำรายการด้วยบัตรเครดิต ได้ทาง
          1. Call Center 1624 (ทุกวัน 06.00 - 23.00)
          2. Line / Facebook Chat ของ บริษัทฯ ( ทุกวัน 09.00 - 19.00 น.)
          3. ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2939-4999 ต่อ 1125,1126 ( จ-ส 09.00 - 18.00 น.)

คำถามเกี่ยวกับสมาชิก NCA Go Card / การอัพเดทข้อมูลสมาชิก

Q : เป็นสมาชิก Go Card ต้องการแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนชื่อใหม่(มีเอกสารทางราชการ) / e-mail ?
A : ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอแก้ข้อมูลสมาชิกได้ที่
     ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2939-4999 ต่อ 1125,1126 ( จ-ส 09.00 - 18.00 น.)


Q : ต้องการต่ออายุสมาชิก เติมสิทธิ์ส่วนลดที่นั่ง สามารถทำได้อย่างไรได้บ้าง ?

A : ลูกค้าสามารถทำรายการได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา
     หรือทำรายการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดย กดที่นี่

คำถามเกี่ยวกับทำของตกบนรถ / ลืมของบนรถ

Q : เดินทางกับนครชัยแอร์ ลืมของไว้บนรถ ทำอย่างไร ?
A : ลูกค้าสามารถสอบถามของ ที่สงสัยว่าอาจจะทำตกบนรถหรือลืมไว้บนรถได้ที่ 0-2939-4999 กด 0
     เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายการ ของที่ติดมากับรถ หากพบของที่มีลักษณะตามลูกค้าแจ้ง เจ้าหน้าที่
     จะตรวจสอบ พิสูจน์ความเป็นเจ้าของ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของจริง สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชน
     เป็นหลักฐานในการรับของ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจเช็ค และรักษาของให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

     หมายเหตุ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับเรื่องตรวจสอบหาสิ่งของ หลังการเดินทางไม่เกิน 7 วัน หรือ
     กรณีพบของแล้ว สงวนสิทธิ์เก็บของเพื่อรอลูกค้ามารับไม่เกิน 7 วัน หากเกินกำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่
     รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาใดๆทั้งสิ้น


Q : กรณีไม่พบของตกบนรถ หรือของที่ลูกค้าสงสัยว่าลืมของบนรถ ?

A : นครชัยแอร์ ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจเช็ครถ โดยเมื่อรถส่งผู้โดยสารปลายทางเรียบร้อยแล้ว
     และเข้ามาถึงอู่พักรถของบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ QC ขึ้นตรวจสอบรถ หากพบของตกหล่นบนรถ
     เจ้าหน้าที่จะส่งเข้าส่วนกลาง เพื่อบันทึกรับของไว้เป็นหลักฐาน กรณีลูกค้าสงสัยว่าทำของหล่นบนรถ
     แต่เจ้าหน้าที่หาแล้วไม่พบ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของชิ้นนั้น

 

 

 

Tourism Thailand

Contact Us

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

Address:
109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
สำนักงาน : (+66) 0-2939-4999
ซื้อตั๋ว : Call Center 1624
E-mail :
customerservice@nakhonchaiair.com