สิทธิประโยชน์ (ส่วนลดโรงแรม-ร้านอาหาร) : บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด

สิทธิประโยชน์ (ส่วนลดโรงแรม-ร้านอาหาร)

ต้นแบบการเดินทางไกล ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ด้วยองค์กรที่มั่นคง และร่วมแรงร่วมใจ ให้บริการ

ส่วนลดโรงแรม ร้านอาหาร

       ลูกค้านครชัยแอร์ รับส่วนลดโรงแรม ร้านอาหารโดยแสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ (อายุตั๋วระบุวันเดินทางไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่เข้าพัก) เพื่อรับส่วนลดตามเงื่อนไข สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมได้ที่นี่ค่ะ

เงื่อนไขการรับส่วนลด

1. แสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ (อายุตั๋วไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ประสงค์เข้าพัก)
2. ตรวจสอบเงื่อนไขส่วนลด (กรณีบางโรงแรมต้องทำการจองล่วงหน้าก่อน+แสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์)
3. แจ้งพนักงานก่อนใช้สิทธิส่วนลด หรือแจ้งพนักงานก่อนเข้าพัก พร้อมแสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์

** อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล**


ดีลพิเศษ ลูกค้านครชัยแอร์ พักโรงแรม HOP INN รับส่วนลด 50 บาท

โรงแรม HOP INN (ทั้ง 10 สาขา)

1

หนองคาย

6

สกลนคร

2

อุดรธานี

7

มุกดาหาร

3

ขอนแก่น

8

เชียงใหม่

4

อุบลราชธานี

9

ลำปาง

5

ร้อยเอ็ด

10

พิษณุโลก

 

เงื่อนไขการรับส่วนลด (เฉพาะที่โรงแรม HOP INN)
     1. ลูกค้าต้องจองห้องพักล่วงหน้า โดยติดต่อกับโรงแรมแต่ละสาขาโดยตรง
         พร้อมแจ้งโรงแรมขอใช้ส่วนลดนครชัยแอร์
     2. แสดงตั๋วโดยสารตัวจริง (หรือสลิปตัวจริง 7-11 ที่ชำระเงิน)
     3. วันเข้าพักต้องเป็นวันเดียวกับที่เดินทางไปถึงปลายทางจังหวัดนั้นๆ
     4. ไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารที่เดินทาง คนละจังหวัดกับโรงแรมที่พักได้
     5. ชื่อในตั๋วโดยสารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เข้าพัก
     6. ตั๋ว 1 ใบ สามารถเข้าพักได้ 1 ห้องเท่านั้น (ไม่จำกัดจำนวนคืนที่พัก)
     7. ลูกค้าชำระค่าบริการโดยตรงที่โรงแรม ฮ็อป อินน์ที่เข้าพัก
     8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
     9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โรงแรม ร้านอาหาร สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อ

คุณศิริวรรณ
โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1264
เมล์ advertising@nakhonchaiair.com

หมายเหตุ : ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข กรุณาแจ้งได้ที่อีเมล์ : advertising@nakhonchaiair.com