ติดตามพัสดุ

1. กรอกรหัสพัสดุที่ได้รับจากใบเสร็จการส่งพัสดุ
2. กดปุ่ม 'ติดตามพัสดุ'