ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี กรุงเทพฯ


คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง 
- อายุ 28-35 ปี 
- วุฒการศึกษาปริญญาตรี  สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี สามารถปิดงบได้
- สามารถใช้งาน Microsoft Office
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายวางแผน กรุงเทพ (เพศชาย)


รายละเอียดงาน
- จัดคิวพนักงานรถ
- วางแผนเที่ยววิ่งรถ
- ทำสถิติเที่ยยววิ่งรถ
- รับเรื่องลางาน เปลี่ยนคิวพนักงานรถ
คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 30 ปี 
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี กริยาวาจาสุภาพ พูดจาสื่อสารเข้าใจง่าย 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีพันธะทางทหาร (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือ เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
- ถ้ามีประสบการณ์ด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ 
*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยันประจำเดือน
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น
 


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ


เพศ ชาย
อายุ 23-30 ปี การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้

มีความสามารถ / ประสบการณ์ในการประกอบเครื่อง ซ่อมเครื่อง ลงโปรแกรม และติดตั้งระบบ LAN ได้
สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และเทคโนโลยีอยู่เสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 

รายได้รวมทดลองงาน 16,500 บาท

สวัสดิการ
*โบนัสประจำปี
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น
 


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยบริการลูกค้า หลายอัตรา (เพศชาย)

เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3ขึ้นไป ทำงานเป็นกะได้ ขยัน / มีความอดทน / ซื่อสัตย์

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสุขภาพ (ฟิตเนส)
เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์กีฬา /พละศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นคนขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีวินัย

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น
 


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยยกของ กรุงเทพ หลายอัตรา ด่วนมาก!!
อายุ 19 - 35 ปี วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป ทำงานเป็นกะ ยกของหนักได้ มีทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้น ไม่เสพของมึนเมา ขยัน อดทน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง หัวหน้า ประจำสถานี สาขาต่างจังหวัด


หน้าที่รายละเอียดงาน 
- ดูแลการทำงานและตรวจงานลูกน้อง

คุณสมบัติ  
- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 30-40 ปี 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 
- หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย
- มีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
- อยู่ประจำสถานีเดินรถ ต่างจังหวัดได้
รายได้รวมประมาณ 20,000 บาท 

สวัสดิการ 

*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าประจำสถานีเดินรถ กรุงเทพฯ


หน้าที่รายละเอียดงาน 
- ดูแลการทำงานและตรวจงานลูกน้อง
คุณสมบัติ  
- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 30-40 ปี 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 
- หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย
- มีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

รายได้รวมประมาณ 20,000 บาท 

สวัสดิการ 

*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า กรุงเทพฯ (เพศชายเท่านั้น)


รายละเอียดงาน
- ประกาศเรียกผู้โดยสารขึ้นรถ 
- อำนวยความสะดวก 
- ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร 
- ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 35 ปี 
- การศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ 
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี กริยาวาจาสุภาพ พูดจาสื่อสารเข้าใจง่าย มีใจรักงานบริการ
- รับสมัคร พนักงานที่สื่อสารภาษาอังกฤษและจีนกลาง จะมีเงินรายได้พิเศษเพิ่ม สำหรับความสามารถทางภาษา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word และ Excel ได้
- เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกดูดี คล่องแคล่ว ยกของหนักได้ ใจเย็น รักงานบริการ
- ไม่มีพันธะทางทหาร (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือ เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
รายได้รวม 15,500 บาท 

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยันประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์ 

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น
 


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง ช่างไฟ - แอร์ รถประจำทาง กรุงเทพ


รายละเอียดงาน 
- ซ่อมบำรุงรักษาแอร์ ไฟแอร์รถยนต์
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 35 ปี 
- การศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความสามารถด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเรื่องระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศรถยนต์
- เดินทางไปต่างจังหวัดได้ (มีที่พักให้) 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 

รายได้รวม 16,500 บาท

สวัสดิการ 

*ตั๋วเดินทางฟรี 
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
*ประกันสังคม 
*เบี้ยขยันประจำเดือน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง ช่างยาง กรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน 
- ตรวจวัดคุณภาพยาง 
- ดูแลเปลี่ยนยางรถยนต์
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 35 ปี
- การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีความสามารถด้านงานเปลี่ยนยาง ต้องยกยางล้อรถทัวร์ 
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความอดทนต่อการทำงานหนัก
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด

รายได้รวม 16,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน 
-ซ่อมและบำรุงรักษาเรื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์และอาคารสำนักงาน 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย  
- อายุ 22 - 35 ปี
- การศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีความสามารถด้านงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
รายได้รวม 16,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ประจำกรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน
- จัดทำบัญชี รับเช็ค ออก PO ใบเสร็จ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านบัญชี
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- การศึกษา  ปวช. ขึ้นไป สาขา บัญชี 
- สามารถใช้ Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายได้ 15,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้บริการ กรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน 
- ขับรถรับส่งผู้โดยสาร

คุณสมบัติ
- อายุ 25-45 ปี 
- เพศ : ชาย
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มีความชำนาญเส้นทาง ในกรุงเทพฯ 
- สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบ 
- มีบุคคลค้ำประกันเป็น ข้าราชการพลเรือน ระดับ ซี4ขึ้นไป หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ หากเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ต้องเงินเดือน 20,000บาท หากเงินเดือนไม่ถึง ให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 2คน 

รายได้รวม 20,600 บาท

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบุคคล กรุงเทพ


รายละเอียดงาน 
- ทำเงินเดือน 
- ทำประกันสังคม 
- ลงประวัติ รับฟังแก้ไขปัญหาให้พนักงาน 
- จัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
คุณสมบัติ
- เพศ  ชาย / หญิง
- อายุ  22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Excel ได้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์ทำงาน ด้านงานเอกสาร บุคคล 1 ปีขึ้นไป 
- เพศชาย ต้องไม่มีพันธะทางทหาร
- ไม่มีประวัติติดยาเสพติด และของมึนเมาทุกชนิด
- สื่อสารเข้าใจง่าย 
- มีความรู้จบด้านอาชีวอนามัย สามารถทำงานด้านความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายได้ 15,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน 

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานล้างรถ ประจำต่างจังหวัด


รายละเอียดงาน 
- ทำความสะอาดภายใน-ภายนอกรถ
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีที่พักให้
- (รับบุคคลพิการทางการได้ยิน)

รายได้ 12,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการเอกสาร ประจำกรุงเทพฯ


รายละเอียดของงาน
- รับจอง และให้บริการรถเช่าเหมา จัดทัวร์ท่องเที่ยว ทำเอกสารเกี่ยวกับงานเช่าเหมา
- บริการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาเช่ารถ ติดต่อกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดจ๊อบ
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 22 - 30 ปี 
- วุฒิศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
- สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี 

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น
 


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานบัญชีสต็อกของบริการ กรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน
- ตรวจนับของจากร้านค้า
- ดูแลการจ่ายของให้โค้ช
- ตรวจนับของเหลือจากโค้ชคืนสต็อก
- ตรวจความสะอาดห้องสต็อก
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- การศึกษา  ปวช. ขึ้นไป สาขา บัญชี 
- สามารถใช้ Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 รายได้ 15,500 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานล้างรถ กรุงเทพฯ


รายละเอียดงาน 
- ทำความสะอาดภายใน-ภายนอกรถ
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีที่พักให้
- (รับบุคคลพิการทางการได้ยิน)

รายได้ 13,000 บาท

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยัน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น


รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานเติมน้ำมัน กรุงเทพ

รายละเอียดงาน 
- เติมน้ำมันรถ 
- จัดทำสถิติน้ำมัน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย 
- อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word และ Excel ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย กิริยาวาจาสุภาพ  
- ต้องไม่มีพันธะทางการทหาร (ผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน รด.หรือ ได้รับการยกเว้นมาแล้ว) 
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม ประวัติติดยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
รายได้ 15,500 บาท 

สวัสดิการ
*ตั๋วเดินทางฟรี
*วันหยุดพักผ่อนประจำปี
*ประกันสังคม
*เบี้ยขยันประจำเดือน

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย) 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. ใบขับขี่รถยนต์ + สำเนา 1ฉบับ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ Taxi)

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เยื้องวัดเสมียนนารี หรือโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-351-7615 / 
0-2939-4999 ต่อ 1174 ยื่นเอกสารกรอกใบสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 13.45 น. เริ่มทำข้อสอบ 14.00 - 16.00 น