บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจได้มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ดี มีมาตรฐานความปลอดภัยและสะดวกสบาย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการมาจนถึงปัจจุบัน

การให้บริการรถเช่าเหมาทัศนาจร ของบริษัทฯ เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่สำคัญ และดำเนินการภายใต้นโยบายหลักนั่นคือ การให้บริการรถโดยสารที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย พร้อมดำเนินธุรกิจไปควบคู่การดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

รถโดยสาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

มาตรฐานรถเช่าเหมา นครชัยแอร์
นครชัยแอร์ ให้บริการรถเช่าเหมาทัศนาจร รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ มีขนาดจำนวนที่นั่งตั้งแต่ 16 ที่นั่ง – 40 ที่นั่ง รถทุกคันออกแบบมาเพื่อรองรับความสะดวกสบาย และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก

รถทุกคันใช้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 100% ติดตั้ง GPS ทุกคัน โดยทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมการเดินรถ นครชัยแอร์ (ปฏิบัติงาน 24 ชม.) เพื่อตรวจสอบตำแหน่งรถ จำกัดความเร็วใตการขับ (ไม่เกิน 90 กม./ชม.) ตลอดจนติดตามสถานการณ์ตลอดทริป เพื่ออำนวยความสะดวกและคอยประสานงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

พนักงานขับรถโดยสาร นครชัยแอร์

มาตรฐานพนักงานขับรถ นครชัยแอร์
พนักงานขับรถทุกท่านผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด มีใบขับขี่รถสาธารณะ ตรวจสอบประวัติอาชญากร ผ่านการฝึกอบรมการขับรถมาตรฐานนครชัยแอร์ และหลักสูตรเฉพาะด้านเกี่ยวกับตัวรถ แต่งกายสะอาดด้วยชุดฟอร์มบริษัทฯ กิริยาสุภาพเรียบร้อย เชี่ยวชาญและชำนาญการขับ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ก่อน และหลังการปฏิบัติงาน กำหนดการพักผ่อนอย่างเข้มงวด เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ จัดตั้งโครงการรณรงค์ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยมีเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุและมีความประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ

มาตรฐานการบำรุงรักษา รถโดยสาร
นครชัยแอร์ ใช้ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เปลี่ยนอะไหล่ทันทีเมื่อครบอายุการใช้งานโดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหาย จัดเก็บประวัติการบำรุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เลือกใช้อะไหล่ที่ได้มาตรฐานตามบริษัทฯผู้ผลิต ช่างทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีประสบการณ์สูง และมีการอบรมความรู้ใหม่ๆ จากบริษัทฯ ผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ

ช่างบำรุงรักษารถโดยสาร นครชัยแอร์