Site Loader
จองรถออนไลน์
ถ.วิภาวดีรังสิต
ถ.วิภาวดีรังสิต
0

วัดอรุณราชวราราม – ชุมชนกุฎีจีน – วัดประยุรวงศาวาส – Icon Siam – เยาวราช

อัตราค่าร่วมกิจกรรม 1,299 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)/ท่าน (รวมอาหาร 2 มื้อ + ค่าเข้าชม + ค่ารถ+ ค่าเรือ + ไกด์นำเที่ยว) จัดทั้งหมด 14 ทริป ดังนี้

 1. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
 2. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
 3. วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
 4. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
 5. วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
 6. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
 7. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
 8. วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
 9. วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
 10. วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
 11. วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
 12. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
 13. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
 14. วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

  ***รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่าน/ทริป **

โปรแกรมการเดินทาง

07.30 น.        
พบกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณหน้า สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ ถ.กำแพงเพชร 2ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า

รถโดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (มินิบัส)

08.00 น.        
ออกเดินทางโดยรถเช่าเหมานครชัยแอร์ 16 ที่นั่ง (มินิบัส) มุ่งหน้าสู่ วัดอรุณราชวราราม พร้อมฟังเกร็ดเรื่องราวความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถานที่สาคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดเส้นทางโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงเรือเดินทางไปวัดกัลยานมิตร

9.00 น.         
ชมสถาปัตย์วัดอรุณฯ หนึ่งในพระอารามหลวงสำคัญที่สุดในประเทศ วัดโบราณใน แผ่นดินอยุธยาและมีความสำคัญเป็นวัดในพระราชวังสมัยกรุงธนบุรี ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตมาก่อน นำท่านชม พระวิหารน้อย ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ “หลวงพ่อรุ่งมงคล” และสถานที่ประดิษฐานป้ายดวงพระวิญญาณ ของพระเจ้ากรุงธนบุรี ชมพระปรางค์วัดอรุณฯ พระมหาธาตุคู่พระนคร งานสรรสร้างในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 2 อันเป็นคติจำลองจักรวาลมาไว้ตรงข้ามกับพระนคร และถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์อีกด้วย นำท่านไปตามหา
“พระแจ้ง” พระพุทธรูปที่มีพระนามพ้องกับวัดแห่งนี้ และสุดยอดงานฝีมือที่ถ่ายทอดมาเป็นพระพุทธรูปอันงดงามฝีพระหัตถ์ปั้นพระพักตร์ในรัชกาลที่ 2 ซึ่งมีพระนามว่า“พระพุทธมิศรราชโลกธาตุดิลก”และร่วมถ่ายรูปกับยักษ์คู่แรกของกรุงรัตนโกสินทร์

10.00 น.        
ลงเรือจากท่าน้ำวัดอรุณ ล่องเรือชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 30 นาที จากนั้นไปขึ้นท่าเรือวัดกัลยาณมิตร

ศาลเจ้าเกียนอันเกง

10.30 น.        
Walking tour ย่านชุมชนสุดคลาสสิคที่ชุมชนกะดีจีนหรือกุฎีจีน ชมวัดกัลยาณมิตร สักการะพระใหญ่ซำปอกงและขอพรภายในระฆังใหญ่ให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตการค้าการขายร่ำรวย หลังจากนั่นเดินเลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เยี่ยมชมชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ชมศาลเจ้าเกียนอันเกง ต่อด้วยชมวัดซางตาครูซ ก่อนจะไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนและชิมขนมอร่อยๆนั่นก็คือ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน”

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน
ขนมฝรั่งกุฎีจีน
วิธีทำขนมฝรั่งกุฎีจีน

13.00 น.        
เดินต่ออีกนิดไปยัง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชมเจดีย์ที่ ได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2556 จากยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีเขามอที่สวยงามเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนโดยรอบซึ่งจะนิยมมาให้อาหารเต่าจึงได้ถูกขนานนามว่า “เขาเต่า” อีกชื่อหนึ่งด้วย

15.00 น.        
อิ่มอร่อยในโซน Sook Siam ในห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม (ICONSIAM) แลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกที่หนึ่ง ของกรุงเทพฯ ย่านฝั่งธนบุรี ที่สร้างปรากฏการณ์ให้ทุกคนได้ร่วมรับรู้และสัมผัสความอลังการในการออกแบบ ที่สอดผสานเข้ากับความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

ข้าวหมูกรอบ @เยาวราช

17.30 น.        
ชมบรรยากาศสีสันของเมืองกรุง @เยาวราช ถนนที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเต็มไปด้วยอาหารเจ้าดังเจ้าอร่อยหลายร้านที่คงความยาวนานมาหลายสิบปี เชิญเลือกชิมและสัมผัสบรรยากาศพร้อมรับประทานอาหาร Street Food ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

20.00 น.         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นำชมโดย : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม และทีมงาน

ใบอนุญาตเลขที่ 12/02813

สนใจซื้อทริป
(รับจัดทริปพิเศษเป็นหมู่คณะ)

 1. ลูกค้าสามารถซื้อทริปท่องเที่ยวได้ที่
 2. ซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ทาง โทร. 092 415-5335
 3. ผ่านทาง Line : @ncatour หรือคลิ๊ก เพิ่มเพื่อน

โอนเงินจำนวน 1,299 บาท /ท่าน ก่อนการเดินทาง

บัญชีออมทรัพย์ บริษัท เอ็น ซี เอ โปรเฟสชันแนล จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่บัญชี 111-261562-4 สาขารัชโยธิน

หลังการโอน กรุณาส่งใบโอน และยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมโดยระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก อีเมล์ (ถ้ามี)ของท่าน รวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจน มาที่ 0-2939-4999 ต่อ 1263 (Fax) หรืออีเมลล์ติดต่อ sale@nakhonchaiair.com เพื่อความสะดวก ในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

 1. ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ได้ทุกสาขา
 2. หากท่านได้โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม เนื่องจากผู้จัดต้องดำเนินการติดต่อประสานงานจัดการสำรองพาหนะ อาหารและเครื่องดื่ม ล่วงหน้า หากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

คำแนะนำและระเบียบในการเข้าชมสถานที่

 1. กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ซึ่งไปเข้าเยี่ยมชม
 2. สุภาพบุรุษ (แต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น และเสื้อไม่มีแขน)
 3. สุภาพสตรี (กรุณาสวมกางเกงสุภาพ/กระโปรงคลุมเข่า/ผ้าซิ่น งดเสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น)
 4. รองเท้าหุ้มส้นสวมสบาย
 5. กรุณาเตรียมหมวก ร่ม แว่นตากันแดด เพื่อความรื่นรมย์ในการเที่ยว
 6. กรุณาปฎิบัติตามระเบียบของสถานที่ทุกแห่งที่เข้าไปเยี่ยมชม เช่น ไม่ล่วงล้ำและถ่ายภาพบางพื้นที่ถ้าไม่ได้รับอนุญาต
 7. ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้

Post Author: nakhonchaiair.com

One Reply to “เส้นทางท่องเที่ยว TREASURE BANGKOK สมบัติเมืองกรุงฯ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *