อัตราค่าบริการ


เงื่อนไขการบริการ
    1.พัสดุที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐานที่บริษัทฯกำหนด(น้ำหนักเกิน 20 กก./ชิ้นแต่ไม่เกิน 35 กก.)
    2.พัสดุที่มีขนาด ด้านใดด้านหนึ่งเกิน 60 cm ถือเป็นพัสดุ Over Size
    3.พัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง มากกว่า 180 cm ไม่สามารถคำนวณราคาได้
    4.เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์,เครื่องแก้ว,เครื่องใช้เซรามิค,พัสดุแตกหักง่าย
    5.พัสดุอื่นๆที่ต้องการให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
วิธีการใช้งาน
    1. ระบุรายละเอียดของพัสดุ กว้างXยาวXสูงXน้ำหนัก (น้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม)
    2. เลือกต้นทางและปลายทางที่ต้องการส่งพัสดุ
    3. กดปุ่ม คำนวณราคา