นครชัยแอร์จัดโปรฯ "รับลมหนาว" รับส่วนลด 20%

นครชัยแอร์จัดโปรฯ "รับลมหนาว" รับส่วนลด 20%

หนาวนี้เที่ยวไหนดี ? แพลนเดินทางไปกับนครชัยแอร์ พบข้อเสนอพิเศษ
ลูกค้าเดินทาง ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 25 ธ.ค. รับส่วนลด 20% ทุกที่นั่ง (เฉพาะเส้นทางที่กำหนดฯ)

รายละเอียด

1. เส้นทางและเที่ยวเวลาที่กำหนดมอบส่วนลด 20% ได้แก่
1.1 กรุงเทพฯ ไป มุกดาหาร เฉพาะเที่ยวเวลา 08.00 น. , มุกดาหาร ไป กรุงเทพฯ เฉพาะเที่ยวเวลา 10.30 น.
1.2 กรุงเทพฯ ไป หนองคาย เฉพาะเที่ยวเวลา 08.50 น.
1.3 กรุงเทพฯ ไป กาฬสินธุ์ เฉพาะเที่ยวเวลา 09.00 น., 09.45 น. และ 12.00 น.

2. ช่องทางซื้อตั๋วเพื่อรับโปรโมชั่น
2.1 สามารถซื้อตั๋วรับส่วนลดตามโปรโมชั่น “รับลมหนาว” ได้ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ เท่านั้น

3. การเลื่อนตั๋ว / คืนตั๋ว
3.1 ตั๋วโดยสารโปรโมชั่น "รับลมหนาว" เมื่อซื้อตั๋วแล้ว สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันที่ระบุวันเดินทางใหม่ต้องไม่เกิน 25 ธ.ค. 60 (เที่ยวเวลาต้องเป็นไปตามเที่ยวเวลาที่บริษัทฯกำหนดตามโปรโมชั่น "รับลมหนาว" )
3.2 กรณีเลื่อนตั๋วไม่ตรงตามข้อกำหนด (ข้อ 3.1) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เก็บค่าส่วนต่างราคาตั๋ว + ค่าธรรมเนียมเลื่อน (ถ้ามี)
3.3 กรณีไม่เดินทาง สามารถคืนตั๋วได้ ตามเงื่อนไขการคืนตั๋วของบริษัทฯ 4. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่นนี้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดสมาชิก และสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภทได้ 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุด

แนะนำขั้นตอนซื้อตั๋วในร้าน 7-11 (ไม่ต้องโทรจอง)
ไม่ต้องโทรจอง ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ ได้ที่ร้าน 7-11 ได้ทันที
มาแรงต่อเนื่อง NCA Shuttle Bus บริการรถตู้ฟรี ถึงบีทีเอสหมอชิต