สิทธิประโยชน์ (ส่วนลดโรงแรม-ร้านอาหาร) : บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด
 

ส่วนลดโรงแรม ร้านอาหาร