ค้นหาตารางเดินรถ

ข่าวสารอัพเดท

นครชัยแอร์ ต้อนรับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น(MLIT) ประเทศญี่ปุ่น

นครชัยแอร์ ต้อนรับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น(MLIT) ประเทศญี่ปุ่น

Dr. Toshio OKAZUMI Assistant Vice-Minister, International Affairs (MLIT) พร้อมคณะทำงานกระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety) นำโดย คุณสุกัญญา หมีบังเกิด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์

นครชัยแอร์เปิดจุดรับ

นครชัยแอร์เปิดจุดรับ "ขนส่ง" ของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติชาวลาว

นครชัยแอร์เปิดจุดรับ "ขนส่ง" ของบริจาคช่วยเหลือชาวลาว ที่ประสบภัย (ไม่รับเงินบริจาค และของสด) บริการฟรี..ไม่คิดค่าขนส่ง


#สามารถส่งของบริจาคที่ นครชัยแอร์ สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (เท่านั้น)‼️
เปิดรับของบริจาค ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

นครชัยแอร์รับรางวัลพนักงานรถร่วมฯดีเด่น ประจำปี 2561

นครชัยแอร์รับรางวัลพนักงานรถร่วมฯดีเด่น ประจำปี 2561

วันนี้ (13 ก.ค. 61) ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด พลตรีสุรพล ตาปนานนท์ 
เป็นประธานมอบรางวัลพนักงานรถร่วมฯ ดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 88 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

โดยมี พนักงานบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เข้ารับรางวัล

รถโดยสาร

นครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ก จำนวนที่นั่ง : 32

NCA First Class

ความยาวรถ : 15 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ก จำนวนที่นั่ง : 30

NCA First Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ก จำนวนที่นั่ง : 21

NCA Gold Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ข พิเศษ จำนวนที่นั่ง : 32

NCA Gold+ Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ข พิเศษ จำนวนที่นั่ง : 32

NCA Silver Class

ความยาวรถ : 12 เมตร ชื่อมาตรฐาน: ม.1 ข ปรับอากาศชั้น 1 จำนวนที่นั่ง : 40

สมาชิก GO Card

ดูรายละเอียด สมาชิก GO Card.

รถเช่าเหมา

ดูรายละเอียด รถเช่าเหมา.

สินค้านครชัยแอร์

ดูรายละเอียด สินค้านครชัยแอร์.

สิทธิพิเศษลูกค้า

ดูรายละเอียด สิทธิพิเศษลูกค้า.

เงื่อนไขการเดินทาง

ดูรายละเอียด เงื่อนไขการเดินทาง.