ร่วมงานกับเรา

Cinque Terre
กลุ่มงานพนักงานบนรถ
พนักงานขับรถประจำทาง(ชาย)10 อัตรา
พนักงานต้อนรับบนรถ30 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานกะ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ3 อัตรา
พนักงานครัว (พนักงานแพคอาหาร / พนักงานส่งอาหาร)2 อัตรา
Trainer ด้านความปลอดภัย (รับผู้สมัครที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬา)2 อัตรา
พนักงานล้างรถ5 อัตรา
พนักงานขับรถส่งอาหาร (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
แม่บ้านประจำสถานีกาฬสินธ์1 อัตรา
แม่บ้านประจำสถานีหนองคาย 1 อัตรา1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานสำนักงาน
หัวหน้างานคลังสินค้า (แผนกวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน)1 อัตรา
นักกฎหมาย1 อัตรา
หัวหน้างานบัญชี1 อัตรา
พนักงานบัญชีต้นทุน1 อัตรา
บัญชีต้นทุน 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
พนักงานฝ่ายการเงิน1 อัตรา
นักจิตวิทยาองค์กร1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานช่าง/อะไหล่
พนักงานอะไหล่ (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างไฟ - แอร์รถประจำทาง 5 อัตรา (กรุงเทพฯ)5 อัตรา
ช่างยาง 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างตัวถัง - สี 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างเครื่อง / ประกอบเครื่อง 2 อัตรา (กรุงเทพฯ)2 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานขายและบริการ
หัวหน้างานบริการลูกค้า1 อัตรา
หัวหน้างานขายตั๋ว1 อัตรา
พนักงาน Part Time ประจำกรุงเทพฯ20 อัตรา
พนักงานขายตั๋ว ประจำสาขากรุงเทพฯ และสาขาน่าน สาขาละ 1 อัตรา2 อัตรา
หัวหน้างานส่งพัสดุด่วน1 อัตรา
พนักงาน Call Center3 อัตรา
ผู้จัดการสถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ประจำจังหวัด กรุงเทพฯ, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ชัยภูมิ, พัทยา, เชียงราย, เชียงใหม่)7 อัตรา
Cinque Terre
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงาน IT
ยังไม่ตำแหน่งงาน
Cinque Terre
กลุ่มพนักงานขับรถเล็ก
พนักงานขับรถ Delivery1 อัตรา
Cinque Terre
ระดับบริหาร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินค้าและบริการ1 อัตรา