ร่วมงานกับเรา

Cinque Terre
กลุ่มงานกะ
พนักงานล้างรถ 5 อัตรา (กรุงเทพฯ)2 อัตรา
พนักงานขับรถส่งอาหาร 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)2 อัตรา
แม่บ้านประจำสถานีกาฬสินธ์ 1 อัตรา1 อัตรา
พนักงานรับโทรศัพท์ประจำกรุงเทพ 1 อัตรา1 อัตรา
แม่บ้านประจำสถานีศรีสะเกษ 1 อัตรา1 อัตรา
แม่บ้านประจำสถานีหนองคาย 1 อัตรา1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานสำนักงาน
บัญชีต้นทุน 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี1 อัตรา
นักจิตวิทยาองค์กร (ประจำกรุงเทพฯ)1 อัตรา
ขายโฆษณาและพื้นที่เช่า 2 อัตรา (ประจำกรุงเทพฯ)1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( ประจำกรุงเทพฯ )2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาด2 อัตรา
เลขานุการ1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานช่าง/อะไหล่
ช่างไฟ - แอร์รถประจำทาง 3 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างยาง 3 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างตัวถัง - สี 2 อัตรา (กรุงเทพฯ)2 อัตรา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างเครื่อง / ประกอบเครื่อง 5 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานขายและบริการ
หัวหน้าประจำสถานีเดินรถ 2 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
หัวหน้าแม่บ้าน1 อัตรา
พนักงาน Part Time ประจำกรุงเทพฯ1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานพนักงานบนรถ
พนักงานขับรถประจำทาง(ชาย) 30 อัตรา30 อัตรา
Cinque Terre
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงาน IT
ยังไม่ตำแหน่งงาน
Cinque Terre
กลุ่มพนักงานขับรถเล็ก
ยังไม่ตำแหน่งงาน
Cinque Terre
ระดับบริหาร
ยังไม่ตำแหน่งงาน