บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ร่วมงานกับเราร่วมงานกับเรา

Cinque Terre
กลุ่มงานพนักงานบนรถ
พนักงานขับรถประจำทาง(ชาย)20 อัตรา
พนักงานต้อนรับบนรถ30 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานสำนักงาน
หัวหน้างานคลังสินค้า(แผนกวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน)1 อัตรา
พนักงานจัดซื้อ2 อัตรา
พนักงานบัญชีต้นทุน1 อัตรา
พนักงานออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพ1 อัตรา
พนักงานขายโฆษณาและพื้นที่เช่า(ประจำกรุงเทพฯ)1 อัตรา
พนักงานบัญชี1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานกะ
พนักงานครัว (พนักงานแพคอาหาร / พนักงานส่งอาหาร)2 อัตรา
จป.วิชาชีพ - ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน2 อัตรา
พนักงานล้างรถ5 อัตรา
พนักงานรับโทรศัพท์ประจำกรุงเทพ 1 อัตรา1 อัตรา
แม่บ้านประจำสถานีกาฬสินธุ์ 1 อัตรา1 อัตรา
นักจิตวิทยา - ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน2 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานช่าง/อะไหล่
พนักงานอะไหล่ (กรุงเทพฯ)3 อัตรา
ช่างไฟ - แอร์รถประจำทาง 5 อัตรา (กรุงเทพฯ)4 อัตรา
ช่างยาง 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างตัวถัง - สี 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)1 อัตรา
ช่างเครื่อง / ประกอบเครื่อง 2 อัตรา (กรุงเทพฯ)4 อัตรา
พนักงานเติมน้ำมัน1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงานขายและบริการ
หัวหน้างานบริการลูกค้า1 อัตรา
หัวหน้างานขายตั๋ว1 อัตรา
พนักงาน Part Time ประจำกรุงเทพฯ/รังสิต20 อัตรา
พนักงานขายตั๋ว ประจำสาขากรุงเทพฯ1 อัตรา
พนักงานบริการลูกค้า (ประจำสถานีฯ กรุงเทพฯ)5 อัตรา
หัวหน้างานส่งพัสดุด่วน1 อัตรา
พนักงาน Call Center3 อัตรา
ผู้จัดการสถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ประจำสาขาเชียงใหม่)1 อัตรา
พนักงานล้างรถ (ประจำและ part-time ปฏิบัติงานที่สาขา ระยอง)4 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ (สาขาหนองคาย)1 อัตรา
Cinque Terre
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน1 อัตรา
Cinque Terre
กลุ่มงาน IT
ยังไม่ตำแหน่งงาน
Cinque Terre
กลุ่มพนักงานขับรถเล็ก
พนักงานขับรถผู้บริหาร1 อัตรา
Cinque Terre
ระดับบริหาร
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี1 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการเดินรถ1 อัตรา