บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น

ค้นหาวันที่ 22/04/2021

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 First Class 30 ที่นั่ง 09.00 15.25
2 First Class 30 ที่นั่ง 11.15 17.45
3 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 12.30 19.20
4 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.30 21.20
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 02.50
6 First Class 30 ที่นั่ง 21.45 03.40
7 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.30 05.00

หมายเหตุ ตรวจสอบเวลาขึ้นรถที่ หมอชิต และ รังสิต ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร

อัพเดต 21/04/64

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP)  397 377
First Class 529 503

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก ขอนแก่น ไป กรุงเทพฯ

ค้นหาวันที่ 22/04/2021

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 First Class 30 ที่นั่ง 09.05 15.20
2 First Class 30 ที่นั่ง 11.15 17.45
3 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.00 20.52
4 First Class 30 ที่นั่ง 21.45 03.43
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.30 04.28

บ้านไผ่ - กรุงเทพฯ 

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
 1  Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.40 15.25
2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 02.12

หมายเหตุ ตรวจสอบจุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว

อัพเดต 21/04/64

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP)  397 377
First Class 529 503

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้