บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น

ค้นหาวันที่ 19/01/2021

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.00 14.52
2 First Class 30 ที่นั่ง 09.00 15.25
3 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 10.00 17.15
4 First Class 30 ที่นั่ง 11.15 17.55
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 12.30 19.10
6 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.30 21.45
7 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.30 22.45
8 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.00 01.11
9 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 02.21
10 First Class 30 ที่นั่ง 21.45 03.30
11 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.45 05.25
12 First Class 30 ที่นั่ง 23.15 05.00
13 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.40 06.20

 

เส้นทาง กรุงเทพฯ - บ้านไผ่ (ขอนแก่น)

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.00 00.20

 

หมายเหตุ ตรวจสอบเวลาขึ้นรถที่ หมอชิต และ รังสิต ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร

อัพเดต 07/01/64

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP)  397 377
First Class 529 503

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก ขอนแก่น ไป กรุงเทพฯ

ค้นหาวันที่ 19/01/2021

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 07.50 14.30
2 First Class 30 ที่นั่ง 09.05 15.45
3 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 10.30 17.15
4 First Class 30 ที่นั่ง 11.15 17.55
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 12.00 18.15
6 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.00 22.00
7 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 02.00
8 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.30 03.45
9 First Class 30 ที่นั่ง 21.45 03.40
10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.00 04.00
11 First Class 30 ที่นั่ง 23.10 05.00
12 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.45 05.45

 

เส้นทาง บ้านไผ่ (ขอนแก่น) - กรุงเทพฯ

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 09.00 13.10
2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 03.00

 

หมายเหตุ ตรวจสอบจุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว

อัพเดต 07/01/64

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP)  397 377
First Class 529 503

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้