บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่นเส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

สถานีฯ

นครชัยแอร์

กรุงเทพฯ

Nakhonchaiair Bangkok

หมอชิต

Mo Chit

รังสิต

Rangsit

1 06.30 13.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 06.30 06.45 - -
2 08.00 14.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.00 08.15 08.55 -
3 08.45 15.25 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.45 09.00 - -
4 09.00 15.20 First Class 30 ที่นั่ง 09.00 - 09.35 ( Benz 15 M. )
5 10.00 16.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 10.00 10.15 10.55 -
6 10.30 17.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 10.30 10.45 - -
7 11.00 17.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.00 11.15 - -
8 11.15 17.25 First Class 30 ที่นั่ง 11.15 - - ( Benz 15 M. )
9 11.45 18.25 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.45 12.00 - -
10 12.15 18.50 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 12.15 - 12.50 -
11 12.30 18.55 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 12.30 12.45 - -
12 13.00 19.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 13.00 13.15 - -
13 14.00 20.30 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.00 14.15 14.55 -
14 14.30 21.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.30 14.45 - -
15 15.00 21.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.00 15.15 15.55 -
16 16.00  22.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.00 16.15 16.55 -
17 17.00 23.50 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.00 17.20 - -
18 18.00  01.00 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.00 18.20 - -
19 19.00 01.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.00 19.20 19.45 -
20 20.00 02.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00

20.15

- -
21 20.15 02.45 First Class 30 ที่นั่ง 20.15 - - ( Benz 15 M. )
22 21.00 03.25 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 21.15 - -
23 21.30 04.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.30 21.45 22.25 -
24 21.45 03.55 First Class 30 ที่นั่ง 21.45 - - ( Benz 15 M. )
25 22.15 04.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.15 22.30 - -
26 22.30 05.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.30 22.45 23.20 -
27 23.00 05.20 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.00 23.15 - -
28 23.15 05.20 First Class 30 ที่นั่ง 23.15 - - ( Benz 15 M. )
29 23.30 05.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.30 - - -
30 23.45 06.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.45 23.59 - -
31 00.05 06.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 00.05 00.20 - -
32 00.15 05.55 First Class 30 ที่นั่ง 00.15 - - ( Benz 15 M. )
33 00.30 06.20 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 00.30 00.45 - -
34 01.00 06.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 01.00 - - -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 27/01/63

ค่าโดยสาร

 

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP)  397 377
First Class 529 503

 

 

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก ขอนแก่น ไป กรุงเทพฯ

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

ขนส่ง

ขอนแก่น

แห่งที่ 3

Transport Station 3

Khon Kaen

นครชัยแอร์

บ้านไผ่

 

Nakhonchaiair

Ban Phai

(Khon Kaen)

ขนส่ง

อำเภอพล

 

Transport Station

Phon

(Khon Kaen)

ขนส่ง

นครราชสีมา

 

Transport Station

Nakhon Ratchasima

1 06.30 13.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 06.30 - - - -
2 08.00 14.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.00 - - - -
3 08.15 15.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.15 09.00 09.30 - -
4 09.05 16.00 First Class 30 ที่นั่ง 09.05 - - - ( Benz 15 M. )
5 09.30 16.25 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 09.30 - - - -
6 09.45 16.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 09.45 10.30 11.00 - -
7 10.00 16.55 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 10.00 - - - -
8 10.30 17.25 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 10.30 - - - -
9 11.00 18.00 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.00 - - - -
10 11.15 18.15 First Class 30 ที่นั่ง 11.15 - - - ( Benz 15 M. )
11 11.45 19.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.45 - - - -
12 12.30 20.00 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 12.30 - - - -
13 13.00 20.15 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 13.00 - - - -
14 14.00 20.55 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.00 14.45 - - -
15 15.00 21.50 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.00 - - - -
16 16.00  22.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.00 - - - -
17 16.35 23.15 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.35 - - - -
18 17.00 23.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.00 - 18.10 - -
19 18.00 00.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.00 18.45 - - -
20 20.00 02.15 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00

-

- - -
21 21.00 03.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 21.45 22.15 - -
22 21.15 03.25 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.15 22.00 - - -
23 21.30 03.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.30 - - - -
24 21.45 03.55 First Class 30 ที่นั่ง 21.45 22.30 - - ( Benz 15 M. )
25 22.00 04.15 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.45 - - -  -
26 22.30 04.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.30 - - - -
27 23.00 05.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.00 - - - -
28 23.15 05.20 First Class 30 ที่นั่ง 23.15 - - - ( Benz 15 M. )
29 23.30 05.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.30 - - - -
30 23.45 05.50 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.45 - - - -
31 00.05 06.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 00.05 - - 02.50 -
32 00.15 06.40 First Class 30 ที่นั่ง 00.15 - - - ( Benz 15 M. )
33 00.30 07.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 00.30 - - - -
34 01.00 07.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 01.00 - - - -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 13/02/63

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP)  397 377
First Class 529 503

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้