บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป บุรีรัมย์เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป บุรีรัมย์

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

สถานีฯ

นครชัยแอร์

กรุงเทพฯ

Nakhonchaiair Bangkok

หมอชิต

Mo Chit

รังสิต

Rangsit

01

08.40

14.25

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

08.40

09.00

09.35

-

02

09.30

15.10

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

09.30

09.50

-

-

03 11.15 17.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.15 11.30 12.10 -
04 12.40 18.15 First Class 21 ที่นั่ง 12.40 12.55 - -
05 15.15 21.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.15 15.30 - -
06 17.15 22.55 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.15 17.35 16.10 -
07 21.00 02.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 21.20 - -
08 22.00 03.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.00 22.15 - -
09 23.00 04.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.00 23.15 22.50 -
10 23.45 04.35 First Class 21 ที่นั่ง 23.45 - - -
11 00.10 05.20 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 00.10 00.25 - -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 17/09/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 351 333
First Class 468 445

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก บุรีรัมย์ ไป กรุงเทพฯ

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์

Nakhonchaiair Buriram

นครชัยแอร์ 
อ.นางรอง

Nakhonchaiair Nang Rong

(Buri Ram)

01

08.30

14.02

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

08.30

09.30

-

02

09.40

15.22

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

09.40

10.40

-

03 11.10 16.52 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.10 12.10 -
04 12.40 18.17 First Class 21 ที่นั่ง 12.40 - -
05 15.10 20.22 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.10 - -
06 17.10 22.27 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.10 18.10 -
07 21.10 02.27 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.10 22.10 -
08 22.10 03.27 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.10 23.10 -
09

23.10

04.27 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.10 00.10 -
10 23.45 04.52 First Class 21 ที่นั่ง 23.45 - -
11 00.10 05.12 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 00.10 - -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 17/09/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 351 333
First Class 468 445

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้