บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป มหาสารคาม

เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป มหาสารคาม

ค้นหาวันที่ 22/05/2022

เส้นทาง กรุงเทพฯ - มหาสารคาม

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 10.00 16.20
2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 10.50 17.59
3 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.50 01.50
4 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.30 03.09
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.10 04.37

อัพเดต 16/05/65

จุดจอดผ่อนผัน (กรุงเทพฯ ไป มหาสารคาม)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ โนนศิลา, กุดรัง และบรบือ
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

เส้นทาง มหาสารคาม - กรุงเทพฯ

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
1 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 09.00 15.50
2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.10 18.08
3 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.30 02.50
4 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 03.29
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.00 04.29

อัพเดต 16/05/65

จุดจอดผ่อนผัน (มหาสารคาม ไป กรุงเทพฯ)
ลูกค้าสามารถขอลงรถได้ที่จุดจอดผ่อนผัน ดังนี้ ปากช่อง , มวกเหล็ก , แก่งคอย , สระบุรี (ค่ายอดิสรณ์) , หินกอง , หนองแค , วังน้อย , ประตูน้ำพระอินทร์ , นวนคร , ตลาดไท , ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต , ม.กรุงเทพฯ และฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
(กรณีไม่มีลูกค้าขอลงรถตามจุดผ่อนผัน รถโดยสารจะไม่จอดระหว่างทาง)

..................................................................................................................................

รายละเอียดการเดินทางในเส้นทางนี้

 

อัตราค่าบริการ
NCA Gold Class
- ราคาปกติ 418 บาท
- ราคาสมาชิก 397 บาท

ระยะทาง
469 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทาง 
6 ชั่วโมง 25 นาที
(ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

จุดขึ้นรถ ในกรุงเทพฯ
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ , สถานีขนส่งผู้โดยสาร หมอชิต , นครชัยแอร์ รังสิต

จุดลงรถ ในกรุงเทพฯ
สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ , สถานีขนส่งผู้โดยสาร หมอชิต

จุดขึ้นรถ ในจังหวัดมหาสารคาม
สถานีขนส่ง มหาสารคาม

จุดลงรถ ในจังหวัดมหาสารคาม
สถานีขนส่ง มหาสารคาม

ระบบขนส่งในกรุงเทพฯ
- บริการ NCA Shuttle Bus ฟรี!
  จากสถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ
  ไปยัง รถไฟฟ้า (BTS) / รถไฟใต้ดิน (MRT)
- แท็กซี่
- วินมอเตอร์ไซค์
- รถเมล์

ระบบขนส่งในจังหวัดมหาสารคาม
- รถแท็กซี่
- รถสองแถว
- รถสามล้อเครื่อง หรือสกายแล็บ

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในกรุงเทพฯ
ตลาดนัดจตุจักร , สยามสแควร์ , เยาวราช , วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในจังหวัดมหาสารคาม
พระบรมธาตุนาดูน, วัดป่าวังน้ำเย็น, วัดหนองหูลิง, กู่มหาธาตุ