บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก ชัยภูมิ ไป อุบลราชธานีเส้นทางเดินรถ จาก ชัยภูมิ ไป อุบลราชธานี

ค้นหาวันที่ 23/05/2019

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์ ชัยภูมิ

Transpor Station

Chaiyaphum

ขนส่ง

ชัยภูมิ

Nakhonchaiair

Chaiyaphum

นครชัยแอร์ บุรีรัมย์

Nakhonchaiair

Buriram

ขนส่ง

สุรินทร์

Transpor Station

Surin

นครชัยแอร์ สุรินทร์

Nakhonchaiair

Surin

นครชัยแอร์

ศรีขรภูมิ

Nakhonchaiair

Sikhoraphum (Surin)

นครชัยแอร์

 ศรีสะเกษ

Nakhonchaiair

Sisaket

ขนส่ง

อุบลราชธานี

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

Nakhonchaiair Ubon Ratchathani

1 08.00 15.00 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.00 08.12 11.02 11.46 11.56 - 13.53

14.55

15.00 -
2 16.45 23.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.45 16.57 19.47 20.31 20.41 - 22.38 23.40 23.45 -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 24/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP)  361 343

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป ชัยภูมิ

ค้นหาวันที่ 23/05/2019

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

สถานีฯ นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

Nakhonchaiair Ubon Ratchathani

ขนส่ง

อุบลราชธานี

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

 ศรีสะเกษ

Nakhonchaiair

Sisaket

นครชัยแอร์

ศรีขรภูมิ

Nakhonchaiair

Sikhoraphum (Surin)

ขนส่ง

สุรินทร์

Transpor Station

Surin

นครชัยแอร์ สุรินทร์

Nakhonchaiair

Surin

นครชัยแอร์ บุรีรัมย์

Nakhonchaiair

Buriram

ขนส่ง

ชัยภูมิ

Nakhonchaiair

Chaiyaphum

นครชัยแอร์ ชัยภูมิ

Transpor Station

Chaiyaphum

1 08.00 15.00 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.00 08.07 09.32 10.47 11.24 11.34 12.39 14.55 15.00 -
2 16.45 23.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.45 16.52 18.17 19.32 20.09 20.19 21.24 23.40 23.45 -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 24/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP)  361 343

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้