บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก น่าน ไป ระยองเส้นทางเดินรถ จาก น่าน ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 13/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

ขนส่ง

น่าน

 

Transport Station

Nan

นครชัยแอร์

น่าน

 

Nakhonchaiair

Nan

นครชัยแอร์

เวียงสา

 

Nakhonchaiair

Wiang Sa
(Nan)

นครชัยแอร์

ร้องกวาง

 

Nakhonchaiair

Rong Kwang
(Phrae)

ขนส่ง

แพร่

 

Transport Station

Phrae

นครชัยแอร์

แพร่

 

Nakhonchaiair

Phrae

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai (Phrae)

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

ขนส่ง

สระบุรี

 

Transport Station

Saraburi

ขนส่ง

ปราจีนบุรี แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Prachin Buri

 

นครชัยแอร์

ปราจีนบุรี

 

Nakhonchaiair

Prachin Buri

 

นครชัยแอร์

พนมสารคาม

 

Nakhonchaiair

Phanom Sarakham
(Chachoengsao)

 

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

 

Transport Station

Chachoengsao

 

ขนส่ง

พิษณุโลก

 

Transport Station

Phitsanulok

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

ขนส่ง

ระยอง

 

Transport Station

Rayong

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

01 16.00 07.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.00 16.10 16.41 17.40 18.11 18.17 - 19.57 01.19 02.32 02.48 03.32 04.15 - 05.05 - 06.30 07.33 07.45 -

02

16.45

05.52

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

16.45

17.00

17.30

18.35 19.05 19.10 19.33 20.38 - - - - - 21.58 03.33 03.46 04.51 05.39 05.52

-

03

18.15

06.51

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

18.15

18.30

19.00

20.05 20.35 20.40 21.03 22.08 - - - - - 23.18 04.53 - 05.58 - 06.51

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 23/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 760 722

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป น่าน

ค้นหาวันที่ 13/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

ขนส่ง

ระยอง

 

Transport Station

Rayong

นครชัยแอร์

บ้านฉาง

 

Nakhonchaiair

Ban Chang
(Rayong)

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

อ่าวอุดม

 

Nakhonchaiair

AO Udom
(Chonburi
)

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

 

Transport Station

Chachoengsao

นครชัยแอร์

พนมสารคาม
 

Nakhonchaiair

Phanom Sarakham
(Chachoengsao)

นครชัยแอร์

ปราจีนบุรี

 

Nakhonchaiair

Prachin Buri

ขนส่ง

ปราจีนบุรี แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Prachin Buri

ขนส่ง

สระบุรี

 

Transport Station

Saraburi

ขนส่ง

พิษณุโลก

 

Transport Station

Phitsanulok

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai (Phrae)

ขนส่ง

แพร่

 

Transport Station

Phrae

นครชัยแอร์

แพร่

 

Nakhonchaiair

Phrae

นครชัยแอร์

เวียงสา

 

Nakhonchaiair

Wiang Sa
(Nan)

ขนส่ง

น่าน

 

Transport Station

Nan

นครชัยแอร์

น่าน

 

Nakhonchaiair

Nan

01 16.00 07.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.00 16.17 - 17.22 18.02 18.52 - 19.40 20.40 21.22 21.38 22.51 - 04.11 - 05.34 05.42 07.07 07.40 07.45 -

02

16.45

06.38

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

16.45

17.00

-

18.00

18.35 19.23 19.42 - - - - - 01.35 03.17 04.05 04.28 04.33 06.03 06.33 06.38

-

03

18.15

07.33

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

18.15

-

18.50

19.45

- 20.40 - - - - - - 02.25 04.10 04.58 05.23 05.28 06.58 07.28 07.33

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 23/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 760 722

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้