บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก บุรีรัมย์ ไป กรุงเทพฯ

เส้นทางเดินรถ จาก บุรีรัมย์ ไป กรุงเทพฯ

ค้นหาวันที่ 24/11/2020

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.30 13.27
2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 09.40 14.47
3 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.10 16.37
4 First Class 21 ที่นั่ง 12.40 18.07
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.10 19.37
6 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.10 22.37
7 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 02.20
8 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.10 03.30
9 First Class 21 ที่นั่ง 22.30 03.51
10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.00 04.15

หมายเหตุ ตรวจสอบจุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว

อัพเดต 09/10/63

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 351 333
First Class 468 445

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป บุรีรัมย์

ค้นหาวันที่ 24/11/2020

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.30 14.15
2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 11.15 16.45
3 First Class 21 ที่นั่ง 12.40 17.30
4 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 14.15 20.30
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.15 21.30
6 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.15 22.46
7 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 02.58
8 First Class 21 ที่นั่ง 22.30 03.50
9 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.00 04.40
10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.30 05.10

หมายเหตุ ตรวจสอบเวลาขึ้นรถที่ หมอชิต และ รังสิต ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร

อัพเดต 09/10/63

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 351 333
First Class 468 445

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้