บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป แม่สาย

เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป แม่สาย

ค้นหาวันที่ 26/09/2020

เส้นทาง ระยอง - แม่สาย

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Silver Class 40 ที่นั่ง 16.00 12.03


เส้นทาง ระยอง - พิษณุโลก - เชียงราย

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.15 08.37


เส้นทาง ระยอง - ตาก - เชียงราย

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
First Class 30 ที่นั่ง 17.15 08.38


หมายเหตุ ตรวจสอบจุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว

อัพเดต 12/09/63

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 941 894
First Class  1,187 1,128
Silver Class 823 782

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก แม่สาย ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 26/09/2020

เส้นทาง แม่สาย - ระยอง

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Silver Class 40 ที่นั่ง 16.00 12.17

 

เส้นทาง เชียงราย - พิษณุโลก - ระยอง

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 15.50 07.46


เส้นทาง เชียงราย - ตาก - ระยอง

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
First Class 30 ที่นั่ง 17.05 08.25

หมายเหตุ ตรวจสอบจุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว

อัพเดต 12/09/63

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 941 894
First Class  1,187 1,128
Silver Class 823 782

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้