บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป แม่สายเส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป แม่สาย

ค้นหาวันที่ 13/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

ขนส่ง

ระยอง แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Rayong

นครชัยแอร์

บ้านฉาง

 

Nakhonchaiair

Ban Chang
(Rayong)

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

อ่าวอุดม

 

Nakhonchaiair

AO Udom
(Chonburi
)

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

 

Transport Station

Chachoengsao

นครชัยแอร์

พนมสารคาม

 

Nakhonchaiair

Phanom Sarakham
(Chachoengsao)

นครชัยแอร์

ปราจีนบุรี

 

Nakhonchaiair

Prachinburi

ขนส่ง

ปราจีนบุรี แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Prachinburi

ขนส่ง

สระบุรี

 

Transpor Station

Saraburi

ขนส่ง

สากเหล็ก

 

Transport Station

Sak Lek
(Phichit)

ขนส่ง

พิษณุโลก แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Phitsanulok

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai (Phrae)

ขนส่ง

แพร่

 

Transport Station

Phrae

นครชัยแอร์

แพร่

 

Nakhonchaiair

Phrae

ขนส่ง

ลำปาง

 

Transport Station

Lampang

นครชัยแอร์

ลำปาง

 

Nakhonchaiair

Lampang

ขนส่ง

พะเยา

 

Transport Station

Phayao

นครชัยแอร์

พาน

 

Nakhonchaiair

Phan
(Chiang Rai)

ขนส่ง

เชียงราย แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Chiang Rai

นครชัยแอร์

เชียงราย

 

Nakhonchaiair

Chiang Rai

นครชัยแอร์

ม.แม่ฟ้าหลวง

 

Nakhonchaiair

Mae Fah Luang
(Chiang Rai)

นครชัยแอร์

แม่จัน

 

Nakhonchaiair

Mae Chan
(Chiang Rai)

ขนส่ง

แม่สาย

 

Transport Station

Mae Sai
(Chiang Rai)

01

13.35

08.40

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

13.35

13.48

14.21

15.13 15.48 16.33 16.44 17.34 18.41 19.25 - 21.00 - 01.20 03.05 04.03 04.28 04.28 - - 06.55 - 08.28 08.40 - -  

-

02

15.00

11.38

Silver Class 40 ที่นั่ง

15.00

15.15

15.45

16.40 17.20 18.05 18.18 19.02 20.00 20.45 20.59 22.22 02.10 02.57 04.37 05.35 06.05 06.05 - - 08.30 09.18 10.03 - 10.38 10.58 11.38

-

03 16.15 08.30 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.15 16.28 17.00 17.56 18.30 19.15 19.30 - - - - - - 01.30 03.15 04.10 - - - - 06.40 07.30 08.15 08.30 - - - -
04 17.00 09.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.00 17.15 - 18.10 - 19.10 19.20 - - - - - - - - - - - 04.25 04.33 06.40 - 08.10 - 08.45 09.00 09.40 -
05 17.15 08.15 First Class 30 ที่นั่ง 17.15 - - 18.25 - 19.25 - - - - - - - - - - - - 04.15 04.23 06.28 - 08.05 08.15 - - - ( Benz 15 M. )
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 24/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 941 894
First Class  1187 1128
Silver Class 823 782

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก แม่สาย ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 13/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

ขนส่ง

แม่สาย

 

Transport Station

Mae Sai
(Chiang Rai)

นครชัยแอร์

แม่จัน

 

Nakhonchaiair

Mae Chan
(Chiang Rai)

นครชัยแอร์

ม.แม่ฟ้าหลวง

 

Nakhonchaiair

Mae Fah Luang University.
(Chiang Rai)

นครชัยแอร์

เชียงราย

 

Nakhonchaiair

Chiang Rai

ขนส่ง

เชียงราย แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Chiang Rai

นครชัยแอร์

พาน

 

Nakhonchaiair

Phan
(Chiang Rai)

นครชัยแอร์

แม่ใจ

 

Nakhonchaiair

Mae Chai

นครชัยแอร์

พะเยา

 

Transport Station

Phayao

นครชัยแอร์

งาว

 

Nakhonchaiair

ngao

ขนส่ง

ลำปาง

 

Transport Station

Lampang

นครชัยแอร์

ลำปาง

 

Nakhonchaiair

Lampang

 

ขนส่ง

แพร่

 

Transport Station

Phrae

นครชัยแอร์

แพร่

 

Nakhonchaiair

Phrae

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai (Phrae)

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

ขนส่ง

พิษณุโลก แห่งที่ 2

 

Transport Station 2

Phitsanulok

ขนส่ง

สากเหล็ก

 

Transport Station

Sak Lek
(Phichit)

ขนส่ง

สระบุรี

 

Transpor Station

Saraburi

นครชัยแอร์

ปราจีนบุรี

 

Nakhonchaiair

Prachinburi

นครชัยแอร์

พนมสารคาม

 

Nakhonchaiair

Phanom Sarakham
(Chachoengsao)

ขนส่ง

ฉะเชิงเทรา

 

Transport Station

Chachoengsao

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

นครชัยแอร์

อ่าวอุดม

 

Nakhonchaiair

AO Udom
(Chonburi
)

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

01

13.35

07.25

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

- - -

-

13.35

14.15

14.43 15.15 16.03 - - 17.38 17.38 18.15 19.32 21.02 - 01.17 02.36 03.36 04.14 04.51 05.05 05.45 06.10 07.25

-

02

15.00

11.30

Silver Class 40 ที่นั่ง

15.00 15.34 15.54

16.46

16.52

17.29

17.53 18.20 19.08 - - 20.34 20.24 21.14 22.29 23.56 00.49 04.43 06.11 07.11 07.52 08.40 08.55 09.42 10.12 11.30

-

03 15.50 07.50 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง - - - 15.50 16.15 16.57 17.25 17.57 18.45 - - - - 20.30 21.47 23.15 - - - - - 05.16 05.30 06.10 06.40 07.50 -
04 16.00 09.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 16.00 16.34 16.52 17.37 17.50 - - 19.20 - 21.35 21.43 - - - - - - - - - - 06.28 06.45 - 07.45 09.05 -
05 17.05 08.30 First Class 30 ที่นั่ง - - - 17.05 17.30 - 18.35 19.07 19.55 21.20 21.28 - - - - - - - - - - - 06.15 - 07.15 08.30 ( Benz 15 M. )
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 24/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 941 894
First Class  1187 1128
Silver Class 823 782

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้