บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป อุบลราชธานี

เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป อุบลราชธานี

ค้นหาวันที่ 24/11/2020

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Silver Class 40 ที่นั่ง 06.30 21.14
2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 06.45 20.02
3 Silver Class 40 ที่นั่ง 16.30 06.55
4 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 17.30 05.35
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.30 06.35
6 First Class 30 ที่นั่ง 19.20 06.05
7 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.30 08.06
8 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.45 06.20

หมายเหตุ ตรวจสอบจุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว

อัพเดต 09/10/63

 

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 653 620
First Class 871 827
Silver Class 560 532

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 24/11/2020

ลำดับ ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
Silver Class 40 ที่นั่ง 06.30 21.15
2 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 06.45 20.08
3 Silver Class 40 ที่นั่ง 17.00 06.39
4 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 18.00 07.00
5 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.00 08.00
6 First Class 30 ที่นั่ง 19.45 06.01
7 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 08.03
8 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.15 06.56

หมายเหตุ ตรวจสอบจุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง ได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว

อัพเดต 09/10/63

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 653 620
First Class 871 827
Silver Class 560 532

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้