บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป สุรินทร์

เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป สุรินทร์

ค้นหาวันที่ 13/08/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

ขนส่ง

ระยอง

 

Transport Station 

Rayong

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

ขนส่ง

อ.ปราสาท

 

Transport Station

Prasat (Surin)

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transport Station

Surin

นครชัยแอร์

สุรินทร์

 

Nakhonchaiair

Surin

01

08.00

16.57

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

08.00

08.14

09.12

10.02

10.17 16.17

16.52

16.57

-

02 09.00 17.25 First Class 30 ที่นั่ง 09.00 - 10.00 10.55   16.45 17.20 17.25 ( Benz 15 M. )

03

19.15

03.35

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

19.15

-

20.15

21.10

- - 03.30 03.35

-

04 20.10 04.30 First Class 30 ที่นั่ง 20.10   21.10 22.05 - - 04.25 04.30 ( Benz 15 M. )
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 18/07/62

ค่าโดยสาร

 

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 515 489
First Class 686 652

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก สุรินทร์ ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 13/08/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

สุรินทร์

 

Nakhonchaiair

Surin

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transport Station

Surin

ขนส่ง

อ.ปราสาท

 

Transport Station

Prasat​​​​​​ (Surin)

นครชัยแอร์ 
อ.นางรอง

Nakhonchaiair Nang Rong

(Buri Ram)

เริ่ม 23 พ.ย. 61

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

ขนส่ง

ชลบุรี

 

Transport Station

Chonburi

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

ขนส่ง

ระยอง

 

Transport Station 

Rayong

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

01

08.00

17.10

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

08.00

08.15

08.50

09.50

15.05 15.20 16.15 17.05 17.10

-

02 10.00 18.55 First Class 30 ที่นั่ง 10.00 10.15 10.50 11.50 17.05 - 18.00 - 18.55 ( Benz 15 M. )

03

21.00

05.50

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

21.00

21.15

21.50

22.50

04.00 - 04.55 - 05.50

-

04 21.30 06.20 First Class 30 ที่นั่ง 21.30 21.45 22.20 23.20 04.30 - 05.25 - 06.20 ( Benz 15 M. )
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 18/07/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 515 489
First Class 686 652

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้