บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก สุรินทร์ ไป เชียงใหม่เส้นทางเดินรถ จาก สุรินทร์ ไป เชียงใหม่

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

สุรินทร์

 

Nakhonchaiair

Surin

 

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transport Station

Surin

นครชัยแอร์

ระกา

Nakhonchaiair
Raka
(Buri Ram)

เริ่มให้บริการ
21 ก.ย. 62

นครชัยแอร์

บุรีรัมย์

 

Nakhonchaiair

Buriram

นครชัยแอร์

ชัยภูมิ

 

Nakhonchaiair

Chaiyaphum

ขนส่ง

พิษณุโลก

 

Transport Station

Phitsanulok

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai (Phrae)

ขนส่ง

ลำปาง

 

Transport Station

Lampang

นครชัยแอร์

ดอยติ

 

Nakhonchaiair

Doi Ti

(Lamphun)

นครชัยแอร์

เชียงใหม่

 

Nakhonchaiair

Chiang Mai

01

16.30

07.20

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

16.30

16.40

17.05

17.40

20.55 01.30 03.15 04.10 05.40 06.50 07.20

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 20/09/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 771 732

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก เชียงใหม่ ไป สุรินทร์

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

เชียงใหม่

 

Nakhonchaiair

Chiang Mai

ขนส่ง

เชียงใหม่ แห่งที่ 3

 

Transport Station 3

Chiang Mai

นครชัยแอร์

ดอยติ

 

Nakhonchaiair

Doi Ti
(Lamphun)

ขนส่ง

ลำปาง

 

Transport Station

Lampang

นครชัยแอร์

เด่นชัย

 

Nakhonchaiair

Den Chai (Phrae)

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

ขนส่ง

พิษณุโลก

แห่งที่ 2

Transport Station

Phitsanulok

นครชัยแอร์

ชัยภูมิ

 

Nakhonchaiair

Chaiyaphum

นครชัยแอร์

บุรีรัมย์

 

Nakhonchaiair

Buriram

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transport Station

Surin

นครชัยแอร์

สุรินทร์

 

Nakhonchaiair

Surin

01

16.30

07.20

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

16.30

16.38

17.13

18.20 20.05 20.55

22.30

03.15 06.15 07.15 07.20

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 20/09/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 771 732

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้