บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก อุตรดิตถ์ ไป ระยองเส้นทางเดินรถ จาก อุตรดิตถ์ ไป ระยอง

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

 

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

ขนส่ง

พิษณุโลก 2

 

Transport Station

Phitsanulok 2

นครชัยแอร์

วังทอง

 

Nakhonchaiair

Wang tong

นครชัยแอร์

เขาทราย

 

Nakhonchaiair

Khaosai (Phichit)

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

01 08.45 18.53 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.45 10.15 10.28 11.01 16.34 17.40 19.25 -
02 19.00 04.36 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.00

20.30

- - 02.35 03.41 04.36 -

03

20.30

05.58

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

20.30

22.00

-

-

04.05

05.03 05.58

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 03/02/63

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 599 569

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก ระยอง ไป อุตรดิตถ์

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

ระยอง

 

Nakhonchaiair

Rayong

นครชัยแอร์

บ้านฉาง

 

Nakhonchaiair

Ban Chang

นครชัยแอร์

พัทยา

 

Nakhonchaiair

Pattaya

นครชัยแอร์

อ่าวอุดม

 

Nakhonchaiair

AO Udom

นครชัยแอร์

ชลบุรี

 

Nakhonchaiair

Chonburi

ขนส่ง

พิษณุโลก

 

Transport Station

Phitsanulok

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

01 08.15 19.01 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 08.15 09.00 09.55 10.23 11.06 19.36 19.01  

02

19.25

05.00

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

19.25

-

20.25

20.50

21.35 03.50 05.00

-

03 20.00 05.25 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 - 21.00 - 22.00 04.15 05.25  
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 03/02/63

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 599 569

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้