บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป น่าน

เส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป น่าน

ค้นหาวันที่ 10/08/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

 

Nakhonchaiair

Ubon Ratchathani 

ขนส่ง

อุบลราชธานี

 

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

ศรีสะเกษ

 

Nakhonchaiair

Sisaket

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transport Station

Surin

นครชัยแอร์

บุรีรัมย์

 

Nakhonchaiair

Buriram

นครชัยแอร์

แพร่

 

Nakhonchaiair

Phrae

ขนส่ง

เวียงสา

 

Transport Station

Wiang Sa (Nan)

ขนส่ง

น่าน

 

Transport Station

Nan

นครชัยแอร์

น่าน

 

Nakhonchaiair

Nan

01

16.00

07.10

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

16.00

16.00

17.10

19.05 20.17 05.05 06.35 07.05 07.10

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 24/04/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 867 824

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก น่าน ไป อุบลราชธานี

ค้นหาวันที่ 10/08/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

ขนส่ง

น่าน

 

Transport Station

Nan

นครชัยแอร์

น่าน

 

Nakhonchaiair

Nan

นครชัยแอร์

เวียงสา

 

Nakhonchaiair

Wiang Sa
(Nan)

นครชัยแอร์

ร้องกวาง

 

Nakhonchaiair

Rong Kwang

ขนส่ง

แพร่

 

Transport Station

Phrae

ขนส่ง

อุตรดิตถ์

 

Transport Station

Uttaradit

ขนส่ง

พิษณุโลก

 

Transport Station

Phitsanulok

นครชัยแอร์

บุรีรัมย์

 

Nakhonchaiair

Buriram

ขนส่ง

สุรินทร์

 

Transport Station

Surin

นครชัยแอร์

ศรีสะเกษ

 

Nakhonchaiair

Sisaket

ขนส่ง

อุบลราชธานี

 

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

 

Nakhonchaiair

Ubon Ratchathani

01

16.30

09.10

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

16.30

16.40

17.10 18.15 18.40 20.20 22.00 05.00 06.00 07.55 09.05 09.10

-

เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 20/09/62

 

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 867 824

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้